icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
فریز نیویورک ۲۰۱۹
آرت‌فر فریز نیویورک

12 ارديبهشت تا 15 ارديبهشت 1398

فریز نیویورک ۲۰۱۹

در آرت‌‌ فِر فریز نیویورک، آثار هنری بیش از 1000 هنرمند پیشروی روز را ببینید و بخرید و در برنامه‌های کیوریتور شده‌ای از سخنرانی‌ها و کارهای سفارشی هنرمندان شرکت کنید.

اطلاعات بازدیدکننده

آدرس 2019: آمریکا | نیویورک 10035 | رندالز آیلند پارک | شماره‌ی 20

برنامه های جانبی

• قسمت‌های «فِرِیم»، «اِسپات‌لایت» و «دیالوگوس» • نمایشگاه‌ها • آثار هنری واقعیت مجازی • جایزه‌ی «هنرمند فریز» • گفتگوهای «فریز» • میزگرد • سخنرانی‌ها • بخش آموزشی فریز

در این نمایشگاه

, Shirin Neshat, Untitled, 2016, 17981
1395 | بدون عنوان

شیرین نشاط

101.6 × 152.4سانتی‌متر

, Davood Koochaki, Figures, Large and Small, 2015, 19315
1394 | فیگورها، بزرگ و کوچک

داوود کوچکی

70 × 100سانتی‌متر

کَوین-موریس گالری

, Davood Koochaki, 3 Figures (2 Males), 2015, 19314
1394 | سه فیگور (2 مرد)

داوود کوچکی

69.9 × 100.1سانتی‌متر

کَوین-موریس گالری

, Bijan Saffari, Untitled, , 19387
بدون عنوان

بیژن صفاری

48 × 40سانتی‌متر

زیرزمین دستان

, Monir Shahroudy Farmanfarmaian, Final Disco 3, 2018, 19421
1397 | آخرین دیسکو 3

منیر شاهرودی فرمانفرمائیان

22 × 22 × 22سانتی‌متر

گالری تِرد لاین

, Pouran Jinchi, We #5, 2018, 19419
1397 | ما 5

پوران جین چی

70 × 50سانتی‌متر

گالری تِرد لاین

, Pouran Jinchi, We #8, 2019, 19375
1398 | ما 8

پوران جین چی

70 × 48.2سانتی‌متر

گالری تِرد لاین

, Pouran Jinchi, If #1, 2019, 19408
1398 | اگر 1

پوران جین چی

68.6 × 50سانتی‌متر

گالری تِرد لاین

, Maryam Hoseini, Secrets Between Her and Her Shadow 8, 2019, 19325
1398 | رازهایی بین او و سایه‌اش 8

مریم حسینی

76.2 × 61سانتی‌متر

گالری رِیچل اوفنر

, Ardeshir Tabrizi, Zoorkhaneh, , 19354
زورخانه

اردشیر تبریزی

142.2 × 119.4سانتی‌متر

رابرتز پراجِکتس گالری

, Monir Shahroudy Farmanfarmaian, Final Disco 5, 2018, 19376
1397 | آخرین دیسکو 5

منیر شاهرودی فرمانفرمائیان

23 × 23 × 23سانتی‌متر

گالری تِرد لاین

, Maryam Hoseini, Secrets Between Her and Her Shadow 9, 2019, 19324
1398 | رازهایی بین او و سایه‌اش 9

مریم حسینی

76.2 × 61سانتی‌متر

گالری رِیچل اوفنر

, Maryam Hoseini, Secrets Between Her and Her Shadow 7, 2019, 19321
1398 | رازهایی بین او و سایه‌اش 7

مریم حسینی

76.2 × 61سانتی‌متر

گالری رِیچل اوفنر

, Slavs and Tatars, Peanut, 2019, 19316
1398 | بادام‌زمینی

اسلاوز اَند تاتارز

254 × 128سانتی‌متر

گالری تانیا بُنَکدار

, Bijan Saffari, Untitled, 1980, 16777
1359 | بدون عنوان

بیژن صفاری

45.5 × 32سانتی‌متر

زیرزمین دستان

اخبار و مقاله ها

«لارا هوپتمَن» مدیر «داریینگ سِنتر» درباره‌ی آثار هفت هنرمندی که در فریز، ارزش بازدید را دارند صحبت می‌کند.

«لارا هوپتمَن» مدیر «داریینگ سِنتر» درباره‌ی آثار هفت هنرمندی که در فریز، ارزش بازدید را دارند صحبت می‌کند.

با اینکه تنها چند روز پیش از بازگشایی آرت فِر فریز، بیژن صفاری پس از تحمل بیماری درگذشت، گالری زیرزمین دستان با ارائه‌ی موفقیت آمیز 50 پرتره از این هنرمند، در آرت‌فر شرکت کرد.

وب‌سایت
بررسی فریز نیویورک

بررسی فریز نیویورک

گالری دستان از تهران (که با نام زیرزمین دستان شناخته می‌شود)، بیش از 50 پرتره از هنرمند و معمار «بیژن صفاری» به نمایش گذاشته است

وب‌سایت
bktop