icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
فریز نیویورک ۲۰۲۲
آرت‌فر فریز نیویورک

28 ارديبهشت تا 1 خرداد 1401

فریز نیویورک ۲۰۲۲

پس از برگزاری موفقیت آمیز فریز نیویورک در سال ۲۰۲۱، رویداد امسال گالری‌های بین المللی پیشرو را با برخی از هیجان‌انگیزترین فضاهای جوان گرد هم می‌آورد. شرکت‌کنندگان بین المللی از ۱۷ کشور از سراسر جهان به نیویورک می‌پیوندند. نمایشگاه امسال همچنین مشارکت جدیدی با Vortic ارائه خواهد کرد. دهمین دوره نمایشگاه که برای اولین بار توسط کریستین مسینئو (کارگردان، فریز لس آنجلس و فریز نیویورک) رهبری می‌شود، آثار مهمی از مشهورترین هنرمندان نوظهور امروزی را در کنار چهره‌های پیشگام از قرن بیستم و بیست و یکم به نمایش می‌گذارد. - پوستر: اَن باک‌والتر

در این نمایشگاه

, Emma McIntyre, The Blush, 2022, 58656
1401 | سُرخی

اِما مک‌اینتایر

30.5 × 35.6سانتی‌متر

شاتو شَتو

, Clare Rojas, Shadow Man and Shadow Friend in the Spirit Realm, 2021, 58655
1400 | مرد سایه‌ای و دوست سایه‌ای در قلمرو روح

کلِر رُهاس

178 × 142سانتی‌متر

گالری اندرو کرپس

, Rebecca Sharp, T Minus Now, 2022, 58608
1401 | تی منهای حال

ربکا شارپ

76 × 92 × 3سانتی‌متر

سِه

, Raha Raissnia, Nightshade, 2022, 58603
1401 | سولاناسه

رها رئیس‌نیا

152.4 × 228.6سانتی‌متر

گالری میگوئل ابرئو

, Raha Raissnia, Eulavis, 2017, 58604
1396 | یولاویس

رها رئیس‌نیا

40.6 × 50.8سانتی‌متر

گالری میگوئل ابرئو

, Alex Katz, Dance 4, 2022, 58605
1401 | رقص ۴

الکس کَتز

152.4 × 121.9سانتی‌متر

گالری تادائوس روپاک

, Rebecca Sharp, Eternal Maze Manoeuvers, 2022, 58610
1401 | مانورهای ماز ابدی

ربکا شارپ

103 × 78 × 3سانتی‌متر

سِه

, Rebecca Sharp, My Mind Is Not Inside Me, 2022, 58607
1401 | ذهنم در من نیست

ربکا شارپ

25 × 25 × 3سانتی‌متر

سِه

, Sahar Khoury, Untitled (Black Walnut Tree on Yellow Stool), 2022, 58601
1401 | بدون عنوان (درخت گردوی سیاه روی چارپایه‌ی زرد)

سحر خوری

87 × 38.1 × 31.12سانتی‌متر

کانادا

, Paula Rego, The Fisherman, 2005, 58602
1384 | ماهیگیر

پائولا رگو

180 × 120سانتی‌متر

ویکتوریا میرو

, Homa Delvaray, Untitled, 2022, 58599
1401 | بدون عنوان

هما دلورای

57 × 51 × 34سانتی‌متر

زیرزمین دستان

, Homa Delvaray, Untitled, 2022, 58569
1401 | بدون عنوان

هما دلورای

19 × 51 × 24سانتی‌متر

زیرزمین دستان

, Homa Delvaray, Untitled, 2022, 58570
1401 | بدون عنوان

هما دلورای

26 × 100 × 34سانتی‌متر

زیرزمین دستان

, Homa Delvaray, Untitled, 2022, 58571
1401 | بدون عنوان

هما دلورای

153 × 13 × 34سانتی‌متر

زیرزمین دستان

, Homa Delvaray, Untitled, 2022, 58573
1401 | بدون عنوان

هما دلورای

57 × 51 × 34سانتی‌متر

زیرزمین دستان

, Homa Delvaray, Untitled, 2022, 58572
1401 | بدون عنوان

هما دلورای

105 × 13 × 34سانتی‌متر

زیرزمین دستان

, Homa Delvaray, Untitled, 2022, 58560
1401 | بدون عنوان

هما دلورای

105 × 149 × 34سانتی‌متر

زیرزمین دستان

, Homa Delvaray, Untitled, 2022, 58564
1401 | بدون عنوان

هما دلورای

57 × 100 × 34سانتی‌متر

زیرزمین دستان

, Homa Delvaray, Untitled, 2022, 58562
1401 | بدون عنوان

هما دلورای

153 × 100 × 34سانتی‌متر

زیرزمین دستان

, Homa Delvaray, Untitled, 2022, 58559
1401 | بدون عنوان

هما دلورای

153 × 149 × 34سانتی‌متر

زیرزمین دستان

, Homa Delvaray, Untitled, 2022, 58561
1401 | بدون عنوان

هما دلورای

105 × 100 × 34سانتی‌متر

زیرزمین دستان

اخبار و مقاله ها

bktop