icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
فریز لندن ۲۰۱۷
آرت‌فر فریز لندن

13 مهر تا 16 مهر 1396

فریز لندن ۲۰۱۷

فریز لندن موفق شده است که بیش از 160 گالری پیشرو را در حوزه‌ی هنرهای معاصر از سراسر گیتی در خود گرد آورد. در این نمایشگاه هنری آثاری از هنرمندان نوظهور و خوش‌سابقه ارائه شده و این رویداد به آوردگاهی برای پروژه‌های هنرمندان، فیلم‌ها و سخنرانی‌ها مبدل گشته است.

اطلاعات بازدیدکننده

روزهای پیش‌نمایش: ۱۱ مهر روزهای بازدید: ۱۳ تا ۱۶ مهر

اخبار و مقاله ها

فریز لندن و فریز مَسترز آینده‌ی مشترکی را برای هنر معاصر می‌یابند

فریز لندن و فریز مَسترز آینده‌ی مشترکی را برای هنر معاصر می‌یابند

هر دو این آرت فِرها که روی هم رفته میزبان حدود 300 گالری هستند، همانطور که از آن‌ها انتظار می‌رفت توانستند از پس روز افتتاحیه‌ای بزرگ در همین چهارشنبه برآیند. بیشترین آثار نمایش داده شده در تلاقی این دو جریان بودند و این مسئله که آن را می‌توان تجلی تعامل بین نگاه انتقادی و روندهای روز بازار دانست، بشکل فزاینده‌ای تمایز بین رویکردهای قدیمی و جدید را از میان برداشته بود.

وب‌سایت
bktop