icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
اف‌ان‌بی آرت جوبورگ ۲۰۱۹
اف‌ان‌بی آرت جوبورگ

22 شهريور تا 24 شهريور 1398

اف‌ان‌بی آرت جوبورگ ۲۰۱۹

یوهانسبورگ پایتخت فرهنگی و اقتصادی آفریقا است و اف‌ان‌بی آرت جوبورگ ، آرت‌فِر پیشروی این شهر است. با فضاهایی اختصاص داده شده به نمایش آثار و بازدید رایگان برای عموم، اِف. اِن. بی. آرت یوبورگ توسط گالری‌ها و برای گالری‌ها اداره می‌شود.

اطلاعات بازدیدکننده

روزهای بازدید: 13 تا 15 سپتامبر 2019

در این نمایشگاه

, Kudzanai Chiurai, Untitled, 2019, 21323
1398 | بدون عنوان

کودزانای چیورای

90 × 70سانتی‌متر

گودمن گالری

, Chris Soal, Lament, 2019, 21322
1398 | افسوس

کریس سول

230 × 170 × 60سانتی‌متر

وات‌ایف‌دوورلد

, Stephane Edith Conradie, Birds of Paradise, 2019, 21321
1398 | پرندگان بهشت

استفانی ادیث کونرادی

102 × 75 × 74سانتی‌متر

گالری مومو

اخبار و مقاله ها

bktop