icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
فی‌یِرا کانتِمپورانا: هنرهای مدرن و معاصر
فی‌یِرا کانتِمپورانا

10 آبان تا 12 آبان 1398

فی‌یِرا کانتِمپورانا: هنرهای مدرن و معاصر

بعد از جشن بیستمین سالگرد برگزاری در سال 2016، این آرت فِر از 1 تا 3 نوامبر 2019، در مرکز نمایشگاه‌های «فی‌یِرا دی فورلی» برگزار می‌شود و به طی کردن مسیر ترقی ادامه می‌دهد.

اطلاعات بازدیدکننده

روزهای بازدید: 1 تا 3 نوامبر 2019

bktop