icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
فیاک ۲۰۱۷
فیاک

27 مهر تا 30 مهر 1396

فیاک ۲۰۱۷

برای چهل و چهارمین دوره‌ی خود از تاریخ ۱۹ لغایت ۲۲ اکتبر در پاریس، فیاک میزبان گلچین متعادلی از گالری‌های بین‌المللی در محل خود واقع در کاخ بزرگ پاریس خواهد بود.

اطلاعات بازدیدکننده

روزهای بازدید: ۲۷ تا ۳۰ مهر

bktop