icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
دِسن‌پاریس20
دِسن‌پاریس

26 شهريور تا 30 شهريور 1399

دِسن‌پاریس20

دِسن‌پاریس - غرفه‌ای برای نمایش طراحی معاصر، جایی که برای تنوع هنری و شکوفایی ایده ها است که در هشت سال گذشته سکویی برای گالری دارهای جوان، هنرمندان مستعد، شناخته شده و حرفه ای بوده است.

bktop