icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کازمسکو ۲۰۱۷
کازمسکو

17 شهريور تا 19 شهريور 1396

کازمسکو ۲۰۱۷

نمایشگاه هنری (آرت فِر) بین‌المللی هنر معاصر کازمسکو پنجمین دوره‎ی خود را در سال ۲۰۱۷ برگزار می‌نماید. این رویداد در بازارچه‎ی تاریخی گاستینی دِوُر در هشتم لغایت دهم سپتامبر ۲۰۱۷ با پشتیبانی کرِدیت سوئیس و شریک فعالش در حوزه‎ی جواهرات «مِسیکا» برقرار خواهد بود.

اطلاعات بازدیدکننده

روزهای بازدید: ۱۷ تا ۱۹ شهریور

اخبار و مقاله ها

کازمسکو ۲۰۱۷: انتشار نتایج در گزارش بازار جهانی هنر

کازمسکو ۲۰۱۷: انتشار نتایج در گزارش بازار جهانی هنر

این گزارش ضمن در نظر گرفتن داده‌هایی صرفا فراهم آمده از نمایشگاه هنری کازمسکو روسیه متعاقب رویداد ۲۰۱۷ آن (بر اساس اطلاعات به دست آمده از میزان فروش ۷۵ درصد از گالری‌های شرکت‌کننده) به مجموع فروش یک میلیون و دویست و ده هزار یورو دست یافته است.

وب‌سایت
bktop