icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کالِکت ۲۰۲۲
کالِکت

4 اسفند تا 8 اسفند 1400

کالِکت ۲۰۲۲

آرت‌فر کالِکت یکی از تاثیرگذارترین نمایشگاه‌های جهان است که بر صنایع دستی و طراحی معاصر و هنرمندان تمرکز دارد و هر ساله در سامرست هاوس در قلب لندن برگزار می‌شود. پس از موفقیت دوره‌ی شانزدهم که به صورت آنلاین برگزار شد، این رویداد خود را برای رویداد حضوری در سال ۲۰۲۲ آماده می‌کند. در فوریه‌ی ۲۰۲۲ این رویداد به اتاق‌های زیبا در خانه‌ی خود در سامرست هاوس باز می‌گردد. - تصویر پوستر: جولیا هال

اطلاعات بازدیدکننده

بازدید خصوصی: ۴-۵ اسفند بازدید عمومی: ۶-۸ اسفند

اخبار و مقاله ها

bktop