icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
هفته‌ی هنر برلین ۲۰۱۹
هفته‌ی هنر برلین

20 شهريور تا 24 شهريور 1398

هفته‌ی هنر برلین ۲۰۱۹

هفته‌ی هنر برلین رویداد برجسته‌ی هنرهای معاصر در پایتخت آلمان است. گسترده بودن برنامه‌ی این رویداد توسط همکاری آرت فِرها، موسسات هنرهای معاصر، گالری‌ها، هنرمندان، مجموعه‌داران خصوصی و فضاهای پروژه‌ امکان پذیر شده است.

اطلاعات بازدیدکننده

روزهای بازدید: ۲۰ تا ۲۴ شهریور

اخبار و مقاله ها

bktop