icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آسیا اکنون ۲۰۲۲
آسیا اکنون

28 مهر تا 1 آبان 1401

آسیا اکنون ۲۰۲۲

آسیا امروز، اولین آرت‌فر پاریسی که تنوع آثار هنر معاصر آسیا را به نمایش می‌گذارد، هشتمین دوره‌ی خود را از 20 تا 23 اکتبر ۲۰۲۲، در مونه د پاریس برگزار می‌کند.

تمرکز آسیا امروز بر هنر معاصر است و به آگاهی‌سازی درمورد محیط‌های اجتماعی می‌پردازد.
-
پوستر: له تریو دیِن

bktop