icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آسیا اکنون ۲۰۲۰
آسیا اکنون

30 مهر تا 3 آبان 1399

آسیا اکنون ۲۰۲۰

در این نمایشگاه

, Shahpour Pouyan, My Place is the Placeless, 2019, 29422
1398 | جای من بیجایی است

شاهپور پویان

87.6 × 396.3 × 58.4سانتی‌متر

گالری ناتالی اُبادیا

, Peybak, Abra-chah, The Well of Abrakan 07, 2019, 29421
1398 | ابرَ-چاه، چاه ابرکان 07

پی بک

22.5 × 26.5 × 3سانتی‌متر

گالری جی‌پی‌ان والویس

, Peybak, Abra-chah - Box, 2019, 29420
1398 | ابرَ-چاه - جعبه

پی بک

11.5 × 25 × 16سانتی‌متر

گالری جی‌پی‌ان والویس

, Peybak, Abra-chah 02, 2019, 29419
1398 | ابرَ-چاه 02

پی بک

80 × 98.5سانتی‌متر

گالری جی‌پی‌ان والویس

, Peybak, Abrakan 52, 2016, 8377
1395 | ابرکان 52

پی بک

125.5 × 186سانتی‌متر

گالری جی‌پی‌ان والویس

, Peybak, Abrakan 54, 2016, 8375
1395 | ابرکان 54

پی بک

200 × 193سانتی‌متر

گالری جی‌پی‌ان والویس

, Peybak, Abrakan 53, 2016, 29417
1395 | ابرکان 53

پی بک

193 × 193سانتی‌متر

گالری جی‌پی‌ان والویس

, Peybak, Abrakan 57, 2016, 8373
1395 | ابرکان 57

پی بک

188 × 188سانتی‌متر

گالری جی‌پی‌ان والویس

, Peybak, Abrakan 58, 2016, 29416
1395 | ابرکان 58

پی بک

193 × 193سانتی‌متر

گالری جی‌پی‌ان والویس

, Peybak, Abrakan Horizon, 2018, 24765
1397 | افق ابرکان

پی بک

151 × 251سانتی‌متر

گالری جی‌پی‌ان والویس

, Peybak, Untitled, 2019, 29404
1398 | بدون عنوان

پی بک

140سانتی‌متر

گالری جی‌پی‌ان والویس

اخبار و مقاله ها

هنر امروز آسیا: انتخاب های سردبیر

هنر امروز آسیا: انتخاب های سردبیر

این آرتفر پاریسی برای ششمین دوره، در دو فرمت برگزار میشود. نسخه ی آنلاین با توسط وبسایت اُکولا نمایش داده میشود و نسخه ی فیزیکی هم در خیابان هوشه پاریس تا ۲۴ اکتبر ادامه دارد.

وب‌سایت
bktop