icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

21 دى تا 23 دى 1397

آرت رومز لندن

آرت‌فِر آرت رومز، اولین نمایشگاه هنری‌ای است که مکانی رایگان برای نمایش به هنرمندان مستقل ارائه می‌دهد. این هنرمندان مستقل، با دقت توسط هیئتی که از متخصصان پیشرو، منتقدین و خریداران هنر تشکیل شده است، انتخاب می‌شوند. هنرمندان منتخب برایگان در آرت فِر شرکت میکنند و آثارشان به نمایش درمی‌آید.

اطلاعات بازدیدکننده

روزهای بازدید: 11 تا 13 ژانویه

برنامه های جانبی

• جایزه‌ی فوندِریا آرتیستیکا وِرسیلیِس

هنرمند ایرانی، پریسا هراتی در آرت رومز لندن 2019 شرکت کرده است. هنرمندان، در اتاق‌های هتل، که به سلیقه و با خلاقیت خودشان چیده شده، به نمایش آثار خود می‌پردازند.

اخبار و مقاله ها

فراخوان

فراخوان

برگزارکنندگان، فراخوانی را برای هنرمندان از سراسر جهان منتشر کرده‌اند.

وب‌سایت
bktop