icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آرتیسیما ۲۰۱۸
آرتیسیما

11 آبان تا 13 آبان 1397

آرتیسیما ۲۰۱۸

آرتیسیما مهمترین آرت فِر هنرهای معاصر ایتالیا است. از زمان تاسیسش در سال 1994، این رویداد حضور یک بازار بین‌المللی را با تمرکز بر روی آزمایش و تحقیق پیوند زده است. بخش سنتی آرتیسیما تقسیم به چهار قسمت شده است: بخش اصلی، بخش دیالوگ، بخش «نیو اینتریز»، بخش «آرت اِسپِی‌سِز و اِدیشِنز»

اطلاعات بازدیدکننده

روزهای بازدید: ۱۱ تا ۱۳ آبان

برنامه های جانبی

• جوایز • تورهای هدایت‌شده • پلتفرم دیجیتال • پروژه‌ها

در این نمایشگاه

, Rokni Haerizadeh, Home Home Sweet Home, 2018, 16201
1397 | هیچ جا خونه‌ی خود آدم نمیشه

رکنی حائری زاده

240 × 277سانتی‌متر

, Timo Nasseri, Babel 3, 2018, 16173
1397 | بابل 3

تیمو ناصری

79 × 19 × 19سانتی‌متر

, Nariman Farrokhi, Untitled, 2018, 16105
1397 | بدون عنوان

نریمان فرخی

22 × 17سانتی‌متر

زیرزمین دستان

, Rokni Haerizadeh, If Marco Polo, 2018, 16111
1397 | اگر مارکو پولو

رکنی حائری زاده

29.7 × 42سانتی‌متر

گالری ایزابل فن دن آیندِ

, Rokni Haerizadeh, If Marco Polo, 2018, 16114
1397 | اگر مارکو پولو

رکنی حائری زاده

29.7 × 42سانتی‌متر

گالری ایزابل فن دن آیندِ

, Rokni Haerizadeh, If Marco Polo, 2018, 16110
1397 | اگر مارکوپولو

رکنی حائری زاده

29.7 × 42سانتی‌متر

گالری ایزابل فن دن آیندِ

, Farhad Ahrarnia, Untitled, 2018, 16206
1397 | بدون عنوان

فرهاد احرارنیا

48 × 42.2سانتی‌متر

گالری لوری شَبيبی

, Rokni Haerizadeh, Untitled, 2018, 16205
1397 | بدون عنوان

رکنی حائری زاده

214 × 94 × 44سانتی‌متر

گالری ایزابل فن دن آیندِ

, Rokni Haerizadeh, Where Is Waldo?, 2018, 16116
1397 | والدو کجاست؟

رکنی حائری زاده

70 × 100سانتی‌متر

گالری ایزابل فن دن آیندِ

, Timo Nasseri, Eidos, 2015, 16172
1394 | ایدوس

تیمو ناصری

33 × 50 × 68سانتی‌متر

گالری آب انبار

, Timo Nasseri, Pion, 2015, 16171
1394 | پایون

تیمو ناصری

65.5 × 65.5 × 65.5سانتی‌متر

گالری آب انبار

, Timo Nasseri, Beirut09_04_05, 2015, 16123
1394 | بیروت 09_04_05

تیمو ناصری

105.5 × 80 × 5سانتی‌متر

گالری آب انبار

, Rokni Haerizadeh, If Marco Polo, 2018, 16115
1397 | اگر مارکو پولو

رکنی حائری زاده

29.7 × 42سانتی‌متر

گالری ایزابل فن دن آیندِ

, Rokni Haerizadeh, The Sun Shines on Graveyard and a Garden Alike, 2017, 16113
1396 | خورشید هم روی قبرستان و هم روی باغ می‌تابد

رکنی حائری زاده

29.7 × 42سانتی‌متر

گالری ایزابل فن دن آیندِ

, Ramin Haerizadeh, First Rain’s Always a Surprise, 2018, 16108
1397 | اولین باران همیشه غیرمنتظره است

رامین حائری‌زاده

70 × 100سانتی‌متر

گالری ایزابل فن دن آیندِ

, Nariman Farrokhi, Untitled, 2018, 16103
1397 | بدون عنوان

نریمان فرخی

22 × 17سانتی‌متر

زیرزمین دستان

, Hesam Rahmanian, Sky’s Falling, 2018, 16109
1397 | سقوط آسمان

حسام رحمانیان

23.5 × 81سانتی‌متر

گالری ایزابل فن دن آیندِ

, Nariman Farrokhi, Untitled, 2018, 16106
1397 | بدون عنوان

نریمان فرخی

22 × 17سانتی‌متر

زیرزمین دستان

, Nariman Farrokhi, Untitled, 2018, 16104
1397 | بدون عنوان

نریمان فرخی

22 × 17سانتی‌متر

زیرزمین دستان

, Timo Nasseri, Lepton, 2017, 8297
1396 | لپتان

تیمو ناصری

28 × 90 × 17.5سانتی‌متر

گالری آب انبار

اخبار و مقاله ها

چرا تورین در ژوئن؟

چرا تورین در ژوئن؟

آرتیسیما بدین‌وسیله در ماه نوامبر برای جشن بیست و پنجمین دوره‌ی برگزاری خود در هفته‌ای تخصیص داده شده به هنر معاصر، شرکت‌کنندگان را دعوت میکند.

وب‌سایت
bktop