icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آرتیسیما ۲۰۱۹
آرتیسیما

10 آبان تا 12 آبان 1398

آرتیسیما ۲۰۱۹

آرتیسیما مهمترین آرت فِر هنرهای معاصر ایتالیا است. از زمان تاسیسش در سال ۱۹۹۴، این رویداد حضور یک بازار بین‌المللی را با تمرکز بر روی آزمایش و تحقیق پیوند زده است. بخش سنتی آرتیسیما تقسیم به چهار قسمت شده است: بخش اصلی، بخش دیالوگ، بخش «نیو اینتریز»، بخش «آرت اِسپِی‌سِز و اِدیشِنز»

اطلاعات بازدیدکننده

روزهای بازدید: ۱۰ تا ۱۲ آبان

برنامه های جانبی

• تورهای راهنمایی شده • آرتیسیما لایو • آرتیسیما اِکسپِریمنتال • جوایز • پروژه‌های خارج از محل برگزاری آرت فِر

در این نمایشگاه

, Avish Khebrezadeh, Bat Hunting Moth , 2014, 8917
1393 | خفاش، شاپرک را شکار می‌کند

آویش خبره زاده

28 × 36سانتی‌متر

گالری آب انبار

, Shadi Ghadirian, Qajar No. 7, 1998, 22249
1377 | قجر شماره‌ی ۷

شادی قدیریان

60 × 90سانتی‌متر

پادبی‌یِلسکی کانتِمپورری

, Majid Biglari, From A Few Hours to A Few Days Later, 2019, 22264
1398 | از چند ساعت تا چند روز بعد

مجید بیگلری

31 × 21سانتی‌متر

گالری محسن

, Majid Biglari, From A Few Hours to A Few Days Later, 2019, 22256
1398 | از چند ساعت تا چند روز بعد

مجید بیگلری

29 × 21سانتی‌متر

گالری محسن

, Majid Biglari, From A Few Hours to A Few Days Later, 2019, 22247
1398 | از چند ساعت تا چند روز بعد

مجید بیگلری

14 × 21سانتی‌متر

گالری محسن

, Majid Biglari, From A Few Hours To A Few Days Later, 2019, 22266
1398 | از چند ساعت تا چند روز بعد

مجید بیگلری

26 × 15سانتی‌متر

گالری محسن

, Majid Biglari, From A Few Hours To A Few Days Later, 2019, 22259
1398 | از چند ساعت تا چند روز بعد

مجید بیگلری

29 × 13.5سانتی‌متر

گالری محسن

, Majid Biglari, From A Few Hours to A Few Days Later, 2019, 22263
1398 | از چند ساعت تا چند روز بعد

مجید بیگلری

26 × 16سانتی‌متر

گالری محسن

, Shirin Neshat, Rebellious Silence, 1994, 22261
1373 | سکوت شورشی

شیرین نشاط

33 × 21سانتی‌متر

گالری نوآر

, Meghdad Lorpour, Untitled, 2018, 22258
1397 | بدون عنوان

مقداد لرپور

140 × 240سانتی‌متر

زیرزمین دستان

, Meghdad Lorpour, Untitled, 2019, 22260
1398 | بدون عنوان

مقداد لرپور

64.5 × 96.5سانتی‌متر

, Meghdad Lorpour, Parishan, 2018, 22250
1397 | پریشان

مقداد لرپور

107 × 134.5سانتی‌متر

, Taha Heydari, European Ash, 2019, 22251
1398 | خاکستر اروپایی

طاها حیدری

111 × 132.3سانتی‌متر

گالری آب انبار

, Majid Biglari, The Black Flag, 2019, 22267
1398 | پرچم سیاه

مجید بیگلری

90 × 260 × 33.5سانتی‌متر

گالری محسن

, Timo Nasseri, DAZ0039, 2018, 22265
1397 | دی. ای. زی. 0039

تیمو ناصری

210 × 140سانتی‌متر

گالری آب انبار

, Shadi Ghadirian, Miss Butterfly #1, 2011, 437
1390 | خانمِ پروانه (1)

شادی قدیریان

100 × 150سانتی‌متر

پودبیلسکی کانتمپرری

, Meghdad Lorpour, Untitled, 2019, 22257
1398 | بدون عنوان

مقداد لرپور

140 × 140سانتی‌متر

زیرزمین دستان

, Meghdad Lorpour, Untitled, 2018, 22254
1397 | بدون عنوان

مقداد لرپور

64.5 × 96.5سانتی‌متر

زیرزمین دستان

, David Batchelor, Inter-Concerto 11, 2019, 22253
1398 | اینتر-کنسرتو 11

دیوید بچلور

87.5 × 27.5سانتی‌متر

گالری آب انبار

, Ramin Haerizadeh, Motherless Child, , 22248
کودک بی‌مادر

رامین حائری‌زاده

141 × 103 × 30سانتی‌متر

گالری ایزابل فن دن آیندِ

, Timo Nasseri, Glance #8, 2013, 22246
1392 | نگاه 8

تیمو ناصری

86 × 86 × 25سانتی‌متر

گالری آب انبار

اخبار و مقاله ها

آرتیسیما: در شهر و اطراف

آرتیسیما: در شهر و اطراف

آرتیسیما، تنها آرت‌فر ایتالیایی که به هنرهای معاصر اختصاص داده شده است، حتی بیرون از مکان آرت فِر هم، آثار هنری را به نمایش می‌گذارد.

وب‌سایت
آرتیسیما ۲۰۱۹

آرتیسیما ۲۰۱۹

هنرهای معاصر، جوایز، گالری‌ها و استعدادهای نوظهور در «اُوال اِسپِیسِز» در شهر تورین برگزار می شود.

وب‌سایت
bktop