icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آرته‌با ۲۰۱۹
آرته‌با

22 فروردين تا 25 فروردين 1398

آرته‌با ۲۰۱۹

از زمان تشکیلش در ۲۶ سال قبل، «آرته‌با» مجموعه‌ای از مهمترین نمایشگاه‌های هنر معاصر را در منطقه برگزار کرده است. ضمن ترویج هنر آرژانتین و آمریکای لاتین، هدف آرته‌با وارد نمودن این هنر به بازارهای جهانی است.

اطلاعات بازدیدکننده

روزهای بازدید: ۲۲ تا ۲۵ فروردین محل برگزاری ۲۰۱۹: آرژانتین | بوئنوس آیرس | خیابان سارمیِنتو | شماره‌ی 2704 | لا رورال

برنامه های جانبی

• «اتوپیا» • «کاردینال سایت» • «اِستِیج»

اخبار و مقاله ها

bktop