icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آرته فی‌یِرا بولونیا ۲۰۲۰
آرته فی‌یِرا

4 بهمن تا 6 بهمن 1398

آرته فی‌یِرا بولونیا ۲۰۲۰

در این رویداد، علاوه بر بخش اصلی آرت فِر، سه بخش دیگر با کیوریتورهای جدید، که شرکت در آنها نیازمند دعوت است، اضافه شده‌اند. بخش «عکاسی و تصاویر متحرک» مثل هرسال بازمی‌گردد، «فوکوس»، بخشی جدید که به هنر مربوط به سالهای 1900 تا 1950 اختصاص شده است، و بخش «پیتورا 21»، که تماما به نقاشی‌های قرن بیست و یکم اختصاص داده شده است، این سه بخش را تشکیل می‌دهند.

اطلاعات بازدیدکننده

روزهای بازدید: 24 - 26 ژانویه

اخبار و مقاله ها

هفته‌ی هنر: آرته فی‌یِرا 2020

هفته‌ی هنر: آرته فی‌یِرا 2020

آرته فی‌یِرا همکاری خود را برای بار دیگر با شورای شهر بولونیا در هشتمین دوره‌ی رویداد آرت سیتی بولونیا تایید کرده است که در طِی برگزاری این آرت فِر معرفی خواهد شد.

وب‌سایت
آرته فی‌یِرا در بولونیا

آرته فی‌یِرا در بولونیا

همانطور که به چهل و چهارمین دوره‌ی آرته فی‌یرا نزدیک می‌شویم در طِی این آرت فِر شهر بولونیا به یک فستیوال برای نمایش تمام رویداد های هنری مدرن تبدیل خواهد شد.

وب‌سایت
bktop