icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آرت۰۲۱ شانگهای ۲۰۱۸
آرت021 شانگهای

18 آبان تا 20 آبان 1397

آرت۰۲۱ شانگهای ۲۰۱۸

آرت021، آرت فِر هنرهای معاصر شانگهای است که با گالری‌های پیشروی بین المللی کار می‌کند تا استعدادهای محلی را در عرصه‌ی جهانی معرفی کند. آرت 021، در مرکز نمایشگا‌ههای شانگهای برگزار می‌شود.

اطلاعات بازدیدکننده

روزهای بازدید: 9 - 11 نوامبر

در این نمایشگاه

, Tala Madani, Oven III, 2018, 16233
1397 | اجاق 3

طلا مدنی

96.5 × 76.2سانتی‌متر

گالری پیلار کوریاس

, Tala Madani, Talisman II, 2016, 16102
1395 | طلسم 2

طلا مدنی

51 × 43سانتی‌متر

گالری پیلار کوریاس

, Tala Madani, Oven IV, 2018, 16232
1397 | اجاق 4

طلا مدنی

96.5 × 76.2سانتی‌متر

گالری پیلار کوریاس

, Amir H Fallah, Happiest Place on Earth, 2017, 16235
1396 | شادترین جای زمین

امیر ح. فلاح

گالری تِرد لاین

, Tala Madani, Talisman V, 2016, 16101
1395 | طلسم 5

طلا مدنی

51 × 43سانتی‌متر

گالری پیلار کوریاس

, Tala Madani, Expressed Sun, 2017, 15120
1396 | خورشید تابناک

طلا مدنی

139.7 × 111.8سانتی‌متر

گالری پیلار کوریاس

اخبار و مقاله ها

آرت021 شانگهای 2018

آرت021 شانگهای 2018

دوره‌ی 2018 این آرت‌فر همچنان به کسب موفقیت ادامه خواهد داد و یکبار دیگر با کمک گالری‌ها و موسسات هنری پیشرو، آرت‌فر ارزشمندی را در منطقه ارائه می‌دهد.

وب‌سایت
bktop