icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آرت روتردام ۲۰۲۲
آرت روتردام

29 ارديبهشت تا 1 خرداد 1401

آرت روتردام ۲۰۲۲

بیست و سومین دوره‌ی آرت روتردام که به دلیل تمرکز بر هنرهای نوظهور مشهور است -به سان دوره‌های گذشته- در ون نل فابریک در روتردام برگزار می‌شود. پس از یک سال تعطیلی، این رویداد به زمان معمول خود در اوایل فوریه بازگشته و از پنجشنبه ۱۰ تا یکشنبه ۱۳ فوریه پذیرای هنردوستان است. - پوستر آثار هنری: آمبر اندروز

اخبار و مقاله ها

bktop