icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آرت آن پِیپِر ۲۰۱۹
آرت آن پِیپِر نیویورک

16 اسفند تا 19 اسفند 1397

آرت آن پِیپِر ۲۰۱۹

«آرت آن پِی‌پِر»، در مارس 2019 با 85 گالری برای نمایش آثار مدرن و معاصر کاغذی جهان، به پی‌یر 36 در مرکز شهر منهتن باز میگردد. - تصویر پوستر: مارک کوئن

اطلاعات بازدیدکننده

تاریخ پیش‌نمایش: 7 مارس روزهای بازدید: 8 تا 10 مارس

برنامه های جانبی

• برنامه‌های عمومی • پروژه‌های آرت آن پِی‌پِر • اینستالیش‌های خاص و قسمت‌های فوکوس • مراسم امضای کتاب • ارائه‌های هنرمندان

هنرمند ایرانی «مرتضی خاکشور» در این رویداد شرکت می‌کند.

در این نمایشگاه

, Reza Shafahi, Untitled, 2014, 18227
1393 | بدون عنوان

رضا شفاهی

50 × 70سانتی‌متر

وی. اِس. اُ. پی. پراجکتس

, Reza Shafahi, Untitled, 2018, 18222
1397 | بدون عنوان

رضا شفاهی

50 × 33سانتی‌متر

وی. اِس. اُ. پی. پراجکتس

, Reza Shafahi, Untitled, 2017, 18230
1396 | بدون عنوان

رضا شفاهی

70 × 50سانتی‌متر

وی. اِس. اُ. پی. پراجکتس

, Reza Shafahi, Untitled, 2018, 18228
1397 | بدون عنوان

رضا شفاهی

50 × 35سانتی‌متر

وی. اِس. اُ. پی. پراجکتس

, Reza Shafahi, Untitled, 2017, 12612
1396 | بدون عنوان

رضا شفاهی

45.7 × 69.9سانتی‌متر

وی. اِس. اُ. پی. پراجکتس

, Reza Shafahi, Untitled, 2016, 18223
1395 | بدون عنوان

رضا شفاهی

60 × 69.9سانتی‌متر

وی. اِس. اُ. پی. پراجکتس

اخبار و مقاله ها

bktop