icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آرت آن پِیپِر بروکسل
آرت آن پِی‌پِر براسلز

2 آبان تا 5 آبان 1398

آرت آن پِیپِر بروکسل

بمدت پنج سال، آرت آن پِی‌پِر نمایشگاهی بی همتا از کیفیت و تنوع طراحی‌های معاصر برگزار کرده است. این آرت فِر که به آثار روی کاغذ اختصاص داده شده است، در مرکز بروکسل برگزار می‌شود.

اطلاعات بازدیدکننده

روزهای بازدید: 24 تا 27 اکتبر آدرس: بلژیک | بروکسل 1000 | خیابان قاوِن‌اِشتاین | شماره‌ی 23

در این نمایشگاه

, Denis Deprez, Untitled, , 22214
بدون عنوان

دنیس دپرز

هوبرتی و برین گالری

, Auke De Vries, Untitled, , 22213
بدون عنوان

آوکه دفریس

میکه فان شایک

, Eloïse Van der Heyden, Untitled, , 22212
بدون عنوان

الویس فان در هایدن

گالری کاترین پوتمن

, Aaron Van Erp, Untitled, , 22211
بدون عنوان

آرون فن اِرپ

لیوینگستون گالری

اخبار و مقاله ها

آرت آن پی‌پِر

آرت آن پی‌پِر

در طی چهار روز، هرکدام از گالری‌های شرکت کننده در این رویداد، نمایشگاه انفرادی‌ای از هنرمندی نوظهور یا مشهور برگزار می‌کنند و در این نمایشگاه، روی آثار روی کاغذ هنرمند تمرکز می‌کنند.

وب‌سایت
bktop