icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
پالم بیچ مدرن + کانتمپورِری ۲۰۱۹
آرت میامی

20 دى تا 23 دى 1397

پالم بیچ مدرن + کانتمپورِری ۲۰۱۹

پالم بیچ مدرن + معاصر، که توسط «آرت میامی» ارائه و «توسط سیتی آو وِست پالم بیچ» میزبانی می‌شود، از روزهای 10 تا 13 ژانویه، خوشآمدگوی میزبانان در سومین دوره‌ی برگزاری نمایشگاهش است. این نمایشگاه هنری (آرت فِر)، در «سیتیز تِنت سایت» در بزرگراه دیکسی و بلوار اوکیچوبی در مرکز وست پالم بیچ برگزار میشود.

اطلاعات بازدیدکننده

تاریخ پیش‌نمایش: 10 ژانویه از ساعت 17:00 تا 21:00 روزهای بازگشایی: 11 تا 13 ژانویه، از ساعت 11:00 تا 19:00

برنامه های جانبی

• مسابقه‌ی خیریه‌ی «رِیس آو هوپ»

اخبار و مقاله ها

bktop