icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آرت مارکت سان فرانسیسکو ۲۰۲۲
آرت مارکت سان فرانسیسکو

31 فروردين تا 4 ارديبهشت 1401

آرت مارکت سان فرانسیسکو ۲۰۲۲

آرت مارکت سان فرانسیسکو برترین رویداد هنری در این منطقه‌ی خلیجی است. دهمین دوره‌ی آرت مارکت سان‌فرانسیسکو، ۸۵ گالری هنری مدرن و معاصر از سراسر جهان را گرد هم می‌آورد. پس از فروش بی‌سابقه با مشارکت و حضور بیش از ۲۸۰۰۰ بازدیدکننده در سال ۲۰۱۹، دوره‌ی ۲۰۲۲ آرت مارکت سان فرانسیسکو، مجموعه‌ی قابل توجهی از آثار هنری معاصر و مدرن را از غرفه‌داران و مجموعه‌داران شناخته شده‌ی بازار هنر و همچنین گالری داران تازه وارد به معرض تماشا می‌گذارد. - تصویر پوستر: هیروشی ساتو

اطلاعات بازدیدکننده

پیش نمایش در وب‌سایت آرتسی: ۲۵-۳۱ فروردین بازدید خصوصی: ۳۱ فروردین بازدید عمومی: ۱-۴ اردیبهشت بازدید در وب‌سایت آرتسی: ۵-۱۸ اردیبهشت

در این نمایشگاه

, Mehrdad Jafari, Waiting Woman Behind the Window, 2020, 58014
1399 | زن منتظر پشت پنجره

مهرداد جعفری

45.7 × 33سانتی‌متر

گالری شیده

, Mehrdad Jafari, The End of the Road, 2020, 58017
1399 | انتهای جاده

مهرداد جعفری

43.2 × 30.5سانتی‌متر

گالری شیده

, Mehrdad Jafari, The Illusion of Loneliness, 2021, 58011
1400 | توهم تنهایی

مهرداد جعفری

55.9 × 38.1سانتی‌متر

گالری شیده

, Mehrdad Jafari, Replacement, 2021, 58012
1400 | جایگزینی

مهرداد جعفری

55.9 × 38.1سانتی‌متر

گالری شیده

, Mehrdad Jafari, Warfare, 2021, 58015
1400 | جنگ

مهرداد جعفری

53.3 × 43.2سانتی‌متر

گالری شیده

, Mehrdad Jafari, Woman and Bird, 2020, 58016
1399 | زن و پرنده

مهرداد جعفری

43.2 × 30.5سانتی‌متر

گالری شیده

, Mehrdad Jafari, Thanksgiving, 2021, 58018
1400 | روز شکرگزاری

مهرداد جعفری

43.2 × 30.5سانتی‌متر

گالری شیده

, Mehrdad Jafari, Fellow Traveler, 2020, 58019
1399 | همسفر

مهرداد جعفری

76.2 × 55.9سانتی‌متر

گالری شیده

, Mehrdad Jafari, Waiting, 2021, 58020
1400 | در انتظار

مهرداد جعفری

55.9 × 38.1سانتی‌متر

گالری شیده

, Mehrdad Jafari, Fall, 2021, 58021
1400 | سقوط

مهرداد جعفری

55.9 × 38.1سانتی‌متر

گالری شیده

, Mehrdad Jafari, Feel Guilty, 2020, 58022
1399 | احساس گناه

مهرداد جعفری

45.7 × 33سانتی‌متر

گالری شیده

, Hossein Tamjid, Untitled, 2021, 54894
1400 | بدون عنوان

حسین تمجید

190 × 150سانتی‌متر

گالری شیده

, Hossein Tamjid, Untitled, 2020, 54895
1399 | بدون عنوان

حسین تمجید

190 × 150سانتی‌متر

گالری شیده

, Hossein Tamjid, Untitled, 2021, 54884
1400 | بدون عنوان

حسین تمجید

190 × 150سانتی‌متر

گالری شیده

, Hossein Tamjid, Untitled, 2020, 54880
1399 | بدون عنوان

حسین تمجید

140 × 140سانتی‌متر

گالری شیده

, Hossein Tamjid, Untitled, 2021, 54883
1400 | بدون عنوان

حسین تمجید

190 × 150سانتی‌متر

گالری شیده

, Hossein Tamjid, Untitled, 2021, 54885
1400 | بدون عنوان

حسین تمجید

190 × 150سانتی‌متر

گالری شیده

اخبار و مقاله ها

bktop