icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آرت ژنو ۲۰۲۰
آرت ژنو

10 بهمن تا 13 بهمن 1398

آرت ژنو ۲۰۲۰

آرت ژِنِو میزبانی برای گالری‌های بین‌المللی است. این آرت فِر، بدلیل فضای هنری پویایی که از تعامل بین گالری‌ها و موسسات هنری بوجود می‌آید، فضای بزرگی را به موسسه‌ها، مجموعه‌های خصوصی، فضاهای مستقل و همچنین به کیوریتورها اختصاص می‌دهد.

اطلاعات بازدیدکننده

روزهای بازدید: 30 ژانویه تا 2 فوریه

برنامه های جانبی

• نمایشگاه‌ها • موزیک • مجسمه‌ها • جایزه‌ها • نشست‌های هنری

اخبار و مقاله ها

bktop