icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آرت کُلن ۲۰۲۱
آرت کُلن

26 آبان تا 30 آبان 1400

آرت کُلن ۲۰۲۱

آرت کلن یک رویداد هنری برای گالری‌های هنری بین‌المللی است که به هنر قرن ۲۰ و ۲۱ در شهر کلن آلمان می‌پردازد. امروزه حدود ۱۸۰ گالری گرد هم می‌آیند تا آثاری از بیش از ۲۰۰۰ هنرمند را ارائه دهند که همه بخش های قیمتی از هنرمندان مشهور و ارزنده تا جدیدترین هنرمندان جوان و نوظهور را پوشش می‌دهد. - تصویر پوستر: اِمیل نولد

اطلاعات بازدیدکننده

بازدید خصوصی: ۲۶ آبان

اخبار و مقاله ها

bktop