icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آرت سنترال 2021
آرت سنترال

24 ارديبهشت تا 7 خرداد 1400

آرت سنترال 2021

آرت‌فر آرت سنترال هنگ‌کنگ شروعی برای هفته‌ی هنر هنگ‌گنگ محسوب می‌شود. این رویداد تشکیل‌شده از استعدادهای آینده‌ی هنگ‌کنگ، گالری‌های نوآور و مبتکر آسیا و همه‌ی هنرمندان برجسته‌ی سراسر جهان است. این آرت‌فر در مرکز همایش‌ها و نمایشگاه‌های هنگ‌کنگ و در کنار آرت‌ بازل برگزار می‌شود. آرت‌ سنترال خود را به عنوان یک بستر بین‌المللی برای تعریف مرزهایی جدید در هنر معاصر، معرفی می‌کند. در این آرت‌فر کارهای مشهوری چون آثار نمایش‌داده‌شده در موزه‌ها و هم آثار برجسته‌ی هنرمندان نوظهور به نمایش گذاشته می‌شود.

اطلاعات بازدیدکننده

بازدید خصوصی: 24 اردیبهشت بازدید عمومی: 25 اردیبهشت تا 7 خرداد

bktop