icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آرت بروکسل ۲۰۱۸
آرت بروکسل

30 فروردين تا 2 ارديبهشت 1397

آرت بروکسل ۲۰۱۸

آرت بروکسل همه ساله بیش از 150 گالری پیشرو در صحنه‌ی هنر بین‌المللی را گردهم جمع می آورد. امسال، این گالری‌ها در سه بخش: «دیسکاوری»، «پِرایم» و «ری‌دیسکاوری» آثارشان را به نمایش می‌گذارند.

اطلاعات بازدیدکننده

روزهای بازدید: 19 - 22 آوریل

bktop