icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آرت بازل | اُ وی آر:۲۰۲۰
آرت بازل

4 مهر تا 5 مهر 1399

آرت بازل | اُ وی آر:۲۰۲۰

اتاق های نمایش آنلاین بستر مجازی آرت بازل است که گالری های برجسته جهان را با شبکه جهانی گردآورندگان و علاقه مندان به هنر ارتباط می دهد. اُ وی آر:۲۰۲۰، به آثاری تولید شده در سال ۲۰۲۰ اختصاص خواهد داشت و از 2 مهر تا 5 مهر اجرا می شود.

اطلاعات بازدیدکننده

نمایش وی آی پی از ۲ تا ۴ مهر نمایش عمومی از ۵ تا ۶ مهر برای در جریان گرفتن از رویداد های آرت‌فر به وبسایت آرت بازل وارد شوید.

در این نمایشگاه

, Tala Madani, Spectral Disco, 2020, 28297
1399 | اسپکترال دیسکو

طلا مدنی

249 × 203سانتی‌متر

گالری پیلار کوریاس

, Blessing Ngobeni, Cursed of Being Born II, 2020, 28387
1399 | نفرین زاده شدن ۲

بلسینگ اوبِنی

151 × 142سانتی‌متر

گالری جنکینز جانسون

, Marley Freeman, Midst of Life, 2020, 28386
1399 | در میانه‌ی عمر

مارلی فریمن

33.7 × 49سانتی‌متر

گالری پارکر

, Manuel Solano, Meg Ryan, 2020, 28385
1399 | مِگ ریان

مانوئل سولانو

215 × 160سانتی‌متر

پیرس پروجکتز

, Antony Gormley, Open Introvert V, 2020, 28384
1399 | درونگرای عیان 5

آنتونی گورملی

192 × 43.5 × 33سانتی‌متر

وایت کیوب

, Ramin Haerizadeh, Where To? Wherever it Chances, 2020, 28304
1399 | به کجا؟ به هر آن کجا که شانس است

رامین حائری‌زاده

55 × 75سانتی‌متر

گالری ایزابل فن دن آیندِ

, Ramin Haerizadeh, Where To? Wherever it Chances, 2020, 28303
1399 | به کجا؟ به هر آن کجا که شانس است

رامین حائری‌زاده

55 × 75سانتی‌متر

گالری ایزابل فن دن آیندِ

, Ramin Haerizadeh, Where To? Wherever it Chances, 2020, 28302
1399 | به کجا؟ به هر آن کجا که شانس است

رامین حائری‌زاده

55 × 75سانتی‌متر

گالری ایزابل فن دن آیندِ

, Ramin Haerizadeh, Where to? Wherever it Chances, 2020, 28301
1399 | به کجا؟ به هر آن کجا که شانس است

رامین حائری‌زاده

55 × 75سانتی‌متر

گالری ایزابل فن دن آیندِ

, Ramin Haerizadeh, Where To? Wherever it Chances, 2020, 28299
1399 | به کجا؟ به هر آن کجا که شانس است

رامین حائری‌زاده

55 × 75سانتی‌متر

گالری ایزابل فن دن آیندِ

, Ramin Haerizadeh, Where To? Wherever it Chances, 2020, 28300
1399 | به کجا؟ به هر آن کجا که شانس است

رامین حائری‌زاده

55 × 75سانتی‌متر

گالری ایزابل فن دن آیندِ

, Tala Madani, Untitled, 2020, 28296
1399 | بدون عنوان

طلا مدنی

43.2 × 50.8سانتی‌متر

گالری 303

, Abbas Akhavan, Untitled, 2020, 28298
1399 | بدون عنوان

عباس اخوان

241.3 × 256.5سانتی‌متر

گالری کاتریونا جفریز

اخبار و مقاله ها

bktop