icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آرت بازل هنگ‌کنگ ۲۰۲۳
آرت بازل هنگ‌کنگ

1 فروردين تا 5 فروردين 1402

آرت بازل هنگ‌کنگ ۲۰۲۳

آرت‌فر آرت بازل هنگ‌کنگ گالری‌هایی از آسیا و فراتر از آن را به نمایش می‌گذارد. این رویداد مروری عمیق به تنوع شکفت‌انگیز آسیا- اقیانوسیه و دیدگاه‌های هنری جهانی را به واسطه آثار مدرن و معاصر میسر ساخته است.

در ۱۳ دسامبر، هنگ‌کنگ محدودیت‌های باقی‌مانده مسافرتی را برای ورود به این شهر لغو کرد. آرت بازل هنگ‌کنگ  ۲۰۲۳، با ۱۱۷ شرکت‌کننده از ۳۲ کشور برگزار می‌شود.

رویداد امسال، بازگشت بخش مختص به نمایش آثار مقیاس بزرگ را ویژه ساخته است.

پوستر: یوئی مینجون

 

 

اطلاعات بازدیدکننده

بازدید خصوصی: ۱-۲ فروردین بازدید عمومی: ۳-۵ فروردین

در این نمایشگاه

, Hoda Kashiha, Half Sun, Half Moon, 2020, 38004
1399 | نیمی خورشید، نیمی ماه

هدی کاشیها

120 × 100سانتی‌متر

گالری ناتالی اُبادیا

, Mamali Shafahi, Untitled, 2022, 64422
1401 | بدون عنوان

مملی شفاهی

60 × 50 × 13سانتی‌متر

گالری میتراند

, Timo Nasseri, Parsec No. 6, 2017, 45645
1396 | پارسک شماره‌ی ۶

تیمو ناصری

108 × 90 × 122سانتی‌متر

سابرینا آرمانی

, Amir H Fallah, Nevermind What’s Been Selling, It’s What You’re Buying, 2020, 35800
1399 | مهم نیست که چه چیزی فروخته می‌شده است ، این همان چیزی است که شما می‌خرید

امیر ح. فلاح

244 × 183سانتی‌متر

, Amir H Fallah, Dolce Vita, 2022, 57563
1401 | زندگی شیرین

امیر ح. فلاح

122 × 91سانتی‌متر

, Amir H Fallah, Faith Alone Won't Sustain Us Anymore, 2022, 60351
1401 | ایمان به‌تنهایی دیگر ما را حفظ نخواهد کرد

امیر ح. فلاح

182.9 × 243.8سانتی‌متر

, Amir H Fallah, I Want To Live, To Cry, To Survive, To Love, To Die, 2023, 64421
1402 | من می‌خواهم زندگی کنم، بگریم، نجات بیابم، عشق بورزم، بمیرم

امیر ح. فلاح

243.8 × 609.6سانتی‌متر

, Amir H Fallah, Evidence, 2023, 64420
1402 | گواه

امیر ح. فلاح

182.9 × 121.9سانتی‌متر

, Shabahang Tayyari, Black tulip with three black pearls and one blue stigma. Digital Video Disc contains 17MB of three jpg files in three different folders. One folder is titled personal and contains a picture of the artist breast feeding by his mother in 1988. Second folder is titled unknown and contains a picture of Arif of Qazvin, an Iranian Poet. The third folder is titled BABA and contains a picture of the artist and his father in Khalkhal jungles where the artist was born in 1987. , 2021, 53495
1400 | لاله سیاه با سه مروارید سیاه و یک خال آبی. دیسک ویدئویی دیجیتال با 17 مگابایت اطلاعات شامل سه عکس در سه فولدر مختلف است. یک فولدر با عنوان «پرسونال» حاوی یک تصویر از هنرمند در حال شیر خوردن از سینه‌ی مادرش در 1988 می‌باشد. دومین فولدر با عنوان «ناشناخته» شامل یک عکس از عارف قزوینی شاعر ایرانی است. سومین فولدر با عنوان «بابا» است و حاوی تصویری از هنرمند و پدرش در جنگل‌های خلخال است که هنرمند در 1987 آنجا زاده شد.

شباهنگ طیاری

31 × 41سانتی‌متر

بلیچه هرتلینگ

, Shabahang Tayyari, Red tulips with two black pearls and an upside down purple tulips with a yellow stigma. Digital Video Disc contains 11 MB a single PDF file. Titled An introduction to geometry and love. , 2021, 53497
1400 | لاله های سرخ با دو مروارید سیاه و یک لاله بنفش واژگون با یک خال زرد. دیسک ویدئویی دیجیتالی حاوی یک فایل پی.دی.اف. 11 مگابایتی با عنوان «مقدمه‌ای بر هندسه و عشق»

شباهنگ طیاری

31 × 41سانتی‌متر

بلیچه هرتلینگ

, Shabahang Tayyari, Architecture of My Feeling When I Brought You a Bouquet Last Spring, 2023, 64418
1402 | معماری احساسم وقتی بهار گذشته برایت یک دسته‌گل آوردم

شباهنگ طیاری

21.3 × 34.3سانتی‌متر

بلیچه هرتلینگ

, Shabahang Tayyari, I Built a Garden for Us, Just Fall in Love, 2023, 64419
1402 | یک باغ برای ما ساختم، فقط عاشق شو

شباهنگ طیاری

21.5 × 34.5سانتی‌متر

بلیچه هرتلینگ

, Shabahang Tayyari, Not Titled Yet, 2023, 64417
1402 | هنوز بدون عنوان

شباهنگ طیاری

120 × 100سانتی‌متر

بلیچه هرتلینگ

, Shabahang Tayyari, Student Under T For Trapped, 2023, 64416
1402 | دانش‌آموز زیر تی برای در تله افتاده

شباهنگ طیاری

120 × 100سانتی‌متر

بلیچه هرتلینگ

, Shabahang Tayyari, Student Under Love, 2023, 64415
1402 | دانش‌آموز زیر عشق

شباهنگ طیاری

120 × 100سانتی‌متر

بلیچه هرتلینگ

نمای چیدمان

اخبار و مقاله ها

بهترین غرفه‌های آرت‌ بازل هنگ‌کنگ از نگاه آرت‌نیوز، جایی که آثار هنری دلخراش بحران‌های مختلف را کاوش می‌کنند

بهترین غرفه‌های آرت‌ بازل هنگ‌کنگ از نگاه آرت‌نیوز، جایی که آثار هنری دلخراش بحران‌های مختلف را کاوش می‌کنند

دو چیز می‌تواند همزمان درست باشد، تعداد زیادی غرفه‌ی گالری در آرت‌فر بزرگ وجود داشت که چیزی جدید، متفاوت را به ارمغان آورد و حتی بحران‌ها و درگیری‌های خاص زمان ما را بررسی کرد. در ادامه، نگاهی به بهترین هشت نمایش ارائه شده در آرت بازل هنگ‌کنگ ۲۰۲۳، که تا ۵ فروردین ادامه دارد، می‌اندازیم.

وب‌سایت
bktop