icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آرت آنتورپ ۲۰۲۱
آرت آنتوِرپ

25 آذر تا 28 آذر 1400

آرت آنتورپ ۲۰۲۱

آرت آنتورپ، آرت‌فری مربوط به هنرهای معاصر است که توسط آرت بروکسل سازماندهی شده و از ۱۶ تا ۱۹ دسامبر ۲۰۲۱ در آنتورپ اکسپو برگزار می‌شود. ۵۹ گالری از بلژیک و کشورهای همسایه در این آرت‌فر شرکت کرده‌اند. - تصویر پوستر: دیتمَر ویان

اطلاعات بازدیدکننده

بازدید خصوصی: ۲۵ آذر بازدید عمومی: ۲۶-۲۸ آذر بازدید در وب‌سایت آرتسی: ۲۵ آبان تا ۱ دی

در این نمایشگاه

, Hoda Kashiha, Return Sun Melts Bodies into One, 2021, 53632
1400

هدی کاشیها

150 × 120سانتی‌متر

, Hoda Kashiha, Return Sun Melts Bodies into One, 2021, 53631
1400

هدی کاشیها

150 × 120سانتی‌متر

, Hoda Kashiha, The Eye, The Eyehole, The Hole, 2021, 53637
1400

هدی کاشیها

120 × 100سانتی‌متر

, Hoda Kashiha, Untitled, 2019, 53634
1398 | بدون عنوان

هدی کاشیها

100 × 70 × 2سانتی‌متر

, Sofia Pashaei, My Peacock and I, 2021, 53655
1400 | من و طاووسم

سوفیا پاشایی

100 × 70سانتی‌متر

بالون روژ

, Sofia Pashaei, My Rooster and I, 2021, 53638
1400 | من و خروسم

سوفیا پاشایی

100 × 70سانتی‌متر

بالون روژ

, Sofia Pashaei, Summer Evening, 2021, 53656
1400 | عصر تابستان

سوفیا پاشایی

70 × 100سانتی‌متر

بالون روژ

, Sofia Pashaei, Synchronicity II, 2021, 53658
1400 | همزمانی ۲

سوفیا پاشایی

60 × 70سانتی‌متر

بالون روژ

, Sofia Pashaei, Moving out- Moving in- Moving on, 2021, 53657
1400

سوفیا پاشایی

70 × 100سانتی‌متر

بالون روژ

, Sofia Pashaei, Synchronicity I, 2021, 53639
1400 | همزمانی ۱

سوفیا پاشایی

60 × 70سانتی‌متر

بالون روژ

, Shahpour Pouyan, Untitled - Pakistan, 2017, 53654
1396 | بدون عنوان- پاکستان

شاهپور پویان

22 × 21سانتی‌متر

, Shahpour Pouyan, After Moses, 2017, 53652
1396 | بعد از حضرت موسی

شاهپور پویان

53 × 47سانتی‌متر

, Shahpour Pouyan, After Punishment of Immodest Women, 2017, 53653
1396 | پس از مجازات زنان بدحجاب

شاهپور پویان

53 × 47سانتی‌متر

, Negar Ghiamat, Untitled, 2020, 53629
1399 | بدون عنوان

نگار قیامت

119.5 × 79.5سانتی‌متر

کریستوف دی کلرک

, Negar Ghiamat, Sunflowers, 2020, 53628
1399

نگار قیامت

60 × 60سانتی‌متر

کریستوف دی کلرک

, Negar Ghiamat, Untitled, 2019, 53627
1398 | بدون عنوان

نگار قیامت

119.6 × 100سانتی‌متر

کریستوف دی کلرک

, Negar Ghiamat, Untitled, 2019, 53624
1398 | بدون عنوان

نگار قیامت

80 × 60سانتی‌متر

کریستوف دی کلرک

, Negar Ghiamat, Untitled, 2019, 53623
1398 | بدون عنوان

نگار قیامت

60 × 60سانتی‌متر

کریستوف دی کلرک

, Negar Ghiamat, The Pot, 2021, 53622
1400 | کوزه

نگار قیامت

120 × 90سانتی‌متر

کریستوف دی کلرک

, Negar Ghiamat, Dreamy Pot, 2021, 53619
1400 | کوزه‌ی رویایی

نگار قیامت

80 × 60سانتی‌متر

کریستوف دی کلرک

, Negar Ghiamat, Untitled, 2019, 53616
1398 | بدون عنوان

نگار قیامت

120 × 90سانتی‌متر

کریستوف دی کلرک

, Negar Ghiamat, The Red Tulip, 2021, 53611
1400 | لاله‌ی قرمز

نگار قیامت

80 × 60سانتی‌متر

کریستوف دی کلرک

, Negar Ghiamat, A Rabbit in the Strawberry Bush, 2019, 53620
1398 | خرگوشی در بوته‌ی توت فرنگی

نگار قیامت

120.5 × 80سانتی‌متر

کریستوف دی کلرک

, Negar Ghiamat, Leyli, 2021, 53615
1400 | لیلی

نگار قیامت

60 × 45سانتی‌متر

کریستوف دی کلرک

, Negar Ghiamat, Untitled, 2020, 53612
1399 | بدون عنوان

نگار قیامت

80 × 60سانتی‌متر

کریستوف دی کلرک

, Negar Ghiamat, Untitled, 2018, 53614
1397 | بدون عنوان

نگار قیامت

119.7 × 89.5سانتی‌متر

کریستوف دی کلرک

, Negar Ghiamat, Untitled, 2018, 53613
1397 | بدون عنوان

نگار قیامت

60 × 45سانتی‌متر

کریستوف دی کلرک

, Negar Ghiamat, Black Cherries, 2020, 53621
1399 | گیلاس سیاه

نگار قیامت

100 × 80سانتی‌متر

کریستوف دی کلرک

, Negar Ghiamat, Still life, 2020, 53618
1399 | طبیعت بی‌جان

نگار قیامت

90 × 90سانتی‌متر

کریستوف دی کلرک

اخبار و مقاله ها

bktop