icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آرت‌فر ارمنیا ۲۰۲۲
آرت‌فر ارمنستان

6 خرداد تا 9 خرداد 1401

 آرت‌فر ارمنیا ۲۰۲۲

آرت‌فر ارمنیا هرساله در ایروان، پایتخت ارمنستان، در مجموعه‌ی نمایشگاهی «ایروان اکسپو» در دو طبقه و با دو غرفه‌ی نمایشگاهی و سالن سمینار با ظرفیت ۳۰۰۰ بازدیدکننده برگزار می‌شود.
این رویداد هنری، پلتفرمی برای کشف هنر و هنرمندان معاصر از ارمنستان، قفقاز، کشورهای مِنا و آسیاست. موقعیت جغرافیایی و پیوندهای تاریخی ارمنستان، به این کشور اجازه می‌دهد تا در مبادله‌ی آثار هنری بین‌المللی نقشی محوری داشته باشد.
در رویداد سال ۲۰۲۲ آثار بیش از ۵۰ هنرمند از ایران، چین، شمال آفریقا، فیلیپین، خاورمیانه و اروپا به نمایش گذاشته خواهد شد که این امر، چشم‌اندازی جهانی از خلاقیت را به ارمنستان خواهد آورد.
آرت‌فر ارمنیا ۲۰۲۲ در بازار آنلاین آرتسی برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را برای مخاطبان این سایت به نمایش بگذارند.

-

پوستر: زروهی منوچاریان

در این نمایشگاه

, Narges Khademi, Untitled, , 59090
1388 | بدون عنوان

نرگس خادمی

23 × 21سانتی‌متر

گالرى عصر

, Narges Khademi, The Blue Tree, 2016, 59086
1395 | درخت آبی

نرگس خادمی

23 × 23سانتی‌متر

گالرى عصر

, Sheida Gholipour, Self-Portrait, 2021, 59107
1400 | خودنگاره

شیدا قلی‌پور

80 × 80سانتی‌متر

گالری سایه

, Ameneh Esfandiari, Untitled, 2020, 58909
1399 | بدون عنوان

آمنه اسفندیاری

60 × 90سانتی‌متر

گالری سایه

, Rabee Baghshani, Couple Vogue 1, 2018, 37536
1397 | زوج وُگ #1

رابعه باغشنی

50 × 40سانتی‌متر

التیبا۹ کانتمپرِری آرت

, Rabee Baghshani, Vogue VI - Middle Eastern Art, 2019, 59103
1398 | وُگ ۶ - هنر خاورمیانه‌ای

رابعه باغشنی

50 × 40سانتی‌متر

التیبا۹ کانتمپرِری آرت

, Sheida Gholipour, Self-Portrait, 2021, 59108
1400 | خودنگاره

شیدا قلی‌پور

100 × 100سانتی‌متر

گالری سایه

, Sara Rashidi, Realm of Hades, 2020, 59106
1399 | قلمروی هادس

سارا رشیدی

70 × 50سانتی‌متر

گالری سایه

, Sara Rashidi, Manifestation of A Dream Transformed, 2020, 59105
1399 | تجلیِ رویایی که عوض شد

سارا رشیدی

70 × 50سانتی‌متر

گالری سایه

, Rabee Baghshani, Loving Couple, 2021, 59104
1400 | زوج عاشق

رابعه باغشنی

100 × 80سانتی‌متر

التیبا۹ کانتمپرِری آرت

, Rabee Baghshani, Hamsa, 2020, 59102
1399 | خمسه

رابعه باغشنی

50 × 40سانتی‌متر

التیبا۹ کانتمپرِری آرت

, Rabee Baghshani, Couple Vogue 2, 2021, 59101
1400 | زوج وُگ ۲

رابعه باغشنی

50 × 40سانتی‌متر

التیبا۹ کانتمپرِری آرت

, Narges Khademi, Untitled, 2011, 59099
1390 | بدون عنوان

نرگس خادمی

22 × 15سانتی‌متر

گالرى عصر

, Narges Khademi, Untitled, 2010, 59098
1389 | بدون عنوان

نرگس خادمی

21 × 15سانتی‌متر

گالرى عصر

, Narges Khademi, Untitled, 2008, 59097
1387 | بدون عنوان

نرگس خادمی

25 × 16سانتی‌متر

گالرى عصر

, Narges Khademi, Untitled, 2010, 59096
1389 | بدون عنوان

نرگس خادمی

22 × 15سانتی‌متر

گالرى عصر

, Narges Khademi, Untitled, 2009, 59095
1388 | بدون عنوان

نرگس خادمی

26 × 29سانتی‌متر

گالرى عصر

, Narges Khademi, Untitled, 2009, 59094
1388 | بدون عنوان

نرگس خادمی

25 × 17سانتی‌متر

گالرى عصر

, Narges Khademi, Untitled, 2009, 59093
1388 | بدون عنوان

نرگس خادمی

25 × 17سانتی‌متر

گالرى عصر

, Narges Khademi, Untitled, 2006, 59091
1385 | بدون عنوان

نرگس خادمی

26 × 20سانتی‌متر

گالرى عصر

, Narges Khademi, Untitled, 2010, 59089
1389 | بدون عنوان

نرگس خادمی

24 × 19سانتی‌متر

گالرى عصر

, Narges Khademi, Untitled, 2012, 59088
1391 | بدون عنوان

نرگس خادمی

20 × 14سانتی‌متر

گالرى عصر

, Narges Khademi, Untitled, 2013, 59087
1392 | بدون عنوان

نرگس خادمی

20 × 14سانتی‌متر

گالرى عصر

, Narges Khademi, Untitled, 2017, 59085
1396 | بدون عنوان

نرگس خادمی

25 × 23سانتی‌متر

گالرى عصر

, Narges Khademi, Untitled, 2017, 59080
1396 | بدون عنوان

نرگس خادمی

24 × 15سانتی‌متر

گالرى عصر

, Narges Khademi, Untitled, 2010, 59056
1389 | بدون عنوان

نرگس خادمی

25 × 20سانتی‌متر

گالرى عصر

, Narges Khademi, Untitled, 2013, 59055
1392 | بدون عنوان

نرگس خادمی

15 × 8سانتی‌متر

گالرى عصر

, Narges Khademi, Untitled, 2009, 59054
1388 | بدون عنوان

نرگس خادمی

25 × 17سانتی‌متر

گالرى عصر

, Narges Khademi, Untitled, 2010, 59051
1389 | بدون عنوان

نرگس خادمی

23 × 21سانتی‌متر

گالرى عصر

, Mahta Moeini, Untitled, 2021, 59005
1400 | بدون عنوان

مهتا معینی

20 × 20سانتی‌متر

گالرى عصر

, Mahboobeh Mirzaie, Untitled, 2021, 59009
1400 | بدون عنوان

محبوبه میرزایی

42 × 29سانتی‌متر

گالری سایه

, Mina Ghahremani, Untitled, 2022, 59039
1401 | بدون عنوان

مینا قهرمانی

42 × 28سانتی‌متر

گالرى عصر

, Mina Ghahremani, Untitled, 2022, 59038
1401 | بدون عنوان

مینا قهرمانی

25 × 41سانتی‌متر

گالرى عصر

, Mina Ghahremani, Untitled, 2019, 59025
1398 | بدون عنوان

مینا قهرمانی

45 × 33سانتی‌متر

گالرى عصر

, Mina Ghahremani, Untitled, 2020, 59024
1399 | بدون عنوان

مینا قهرمانی

63 × 47سانتی‌متر

گالرى عصر

, Mina Ghahremani, Untitled, 2022, 59023
1401 | بدون عنوان

مینا قهرمانی

20 × 40سانتی‌متر

گالرى عصر

, Mina Ghahremani, Untitled, 2022, 59021
1401 | بدون عنوان

مینا قهرمانی

49 × 40سانتی‌متر

گالرى عصر

, Mina Ghahremani, Untitled, 2019, 59019
1398 | بدون عنوان

مینا قهرمانی

40 × 30سانتی‌متر

گالرى عصر

, Mina Ghahremani, Untitled, 2019, 59016
1398 | بدون عنوان

مینا قهرمانی

30 × 40سانتی‌متر

گالرى عصر

, Mina Ghahremani, Untitled, 2019, 59014
1398 | بدون عنوان

مینا قهرمانی

46 × 34سانتی‌متر

گالرى عصر

, Mina Ghahremani, Untitled, 2022, 59012
1401 | بدون عنوان

مینا قهرمانی

40 × 30سانتی‌متر

گالرى عصر

, Hani Najm, Tea and People, 2019, 59041
1398 | چای و مردم

هانی نجم

40 × 40سانتی‌متر

گالری سایه

, Parsa Hosseinpour, The Green Center, 2022, 59040
1401 | مرکز سبز

پارسا حسین‌پور

144 × 195سانتی‌متر

گالری سایه

, Hani Najm, Tea and People, 2019, 59042
1398 | چای و مردم

هانی نجم

40 × 40سانتی‌متر

گالری سایه

, Mahta Moeini, Untitled, 2020, 58982
1399 | بدون عنوان

مهتا معینی

20 × 20سانتی‌متر

گالرى عصر

, Mahta Moeini, Untitled, 2019, 59004
1398 | بدون عنوان

مهتا معینی

40 × 40سانتی‌متر

گالرى عصر

, Mahta Moeini, Untitled, 2020, 58990
1399 | بدون عنوان

مهتا معینی

20 × 20سانتی‌متر

گالرى عصر

, Mahta Moeini, Untitled, 2019, 58989
1398 | بدون عنوان

مهتا معینی

30 × 30.0.سانتی‌متر

گالرى عصر

, Mahta Moeini, Untitled, 2021, 58988
1400 | بدون عنوان

مهتا معینی

20 × 20سانتی‌متر

گالرى عصر

, Mahta Moeini, Untitled, 2019, 58987
1398 | بدون عنوان

مهتا معینی

30 × 30سانتی‌متر

گالرى عصر

, Mahta Moeini, Untitled, 2018, 58986
1397 | بدون عنوان

مهتا معینی

20 × 20سانتی‌متر

گالرى عصر

, Mahta Moeini, Untitled, 2020, 58985
1399 | بدون عنوان

مهتا معینی

20 × 20سانتی‌متر

گالرى عصر

, Mahta Moeini, Untitled, 2021, 58984
1400 | بدون عنوان

مهتا معینی

20 × 20سانتی‌متر

گالرى عصر

, Mahta Moeini, Untitled, 2020, 58983
1399 | بدون عنوان

مهتا معینی

30 × 30سانتی‌متر

گالرى عصر

, Mahta Moeini, Untitled, , 26141
بدون عنوان

مهتا معینی

30 × 20سانتی‌متر

گالرى عصر

, Hanane Jalou, Untitled, 2022, 58981
1401 | بدون عنوان

حنانه جالو

30 × 21سانتی‌متر

گالرى عصر

, Hanane Jalou, Untitled, 2021, 58980
1400 | بدون عنوان

حنانه جالو

20 × 14سانتی‌متر

گالرى عصر

, Hanane Jalou, Untitled, 2022, 58930
1401 | بدون عنوان

حنانه جالو

21 × 30سانتی‌متر

گالرى عصر

, Hanane Jalou, Untitled, 2022, 58928
1401 | بدون عنوان

حنانه جالو

21 × 30سانتی‌متر

گالرى عصر

, Hanane Jalou, Untitled, 2022, 58926
1401 | بدون عنوان

حنانه جالو

21 × 30سانتی‌متر

گالرى عصر

, Hanane Jalou, Untitled, 2022, 58925
1401 | بدون عنوان

حنانه جالو

21 × 30سانتی‌متر

گالرى عصر

, Hanane Jalou, Untitled, 2022, 58924
1401 | بدون عنوان

حنانه جالو

21 × 30سانتی‌متر

گالرى عصر

, Hanane Jalou, Untitled, 2022, 58923
1401 | بدون عنوان

حنانه جالو

21 × 30سانتی‌متر

گالرى عصر

, Hanane Jalou, Untitled, 2022, 58922
1401 | بدون عنوان

حنانه جالو

21 × 30سانتی‌متر

گالرى عصر

, Hanane Jalou, Untitled, 2022, 58921
1401 | بدون عنوان

حنانه جالو

21 × 30سانتی‌متر

گالرى عصر

, Hanane Jalou, Untitled, 2021, 58919
1400 | بدون عنوان

حنانه جالو

18 × 13سانتی‌متر

گالرى عصر

, Hanane Jalou, Untitled, 2022, 58918
1401 | بدون عنوان

حنانه جالو

21 × 30سانتی‌متر

گالرى عصر

, Hanane Jalou, Untitled, 2022, 58917
1401 | بدون عنوان

حنانه جالو

30 × 21سانتی‌متر

, Hanane Jalou, Untitled, 2022, 58916
1401 | بدون عنوان

حنانه جالو

21 × 30سانتی‌متر

گالرى عصر

, Hanane Jalou, Untitled, 2021, 47866
1400 | بدون عنوان

حنانه جالو

80 × 60سانتی‌متر

گالرى عصر

, Elham Ghorbanishad, Woman Without Number, 2016, 58910
1395 | زنِ بی‌عدد

الهام قربانیشاد

70 × 60سانتی‌متر

گالری سایه

, Elham Ghorbanishad, Woman Without Number, 2016, 58911
1395 | زنِ بی‌عدد

الهام قربانیشاد

60 × 50سانتی‌متر

گالری سایه

, Ameneh Esfandiari, Untitled, 2021, 58908
1400 | بدون عنوان

آمنه اسفندیاری

190.5 × 139.7سانتی‌متر

گالری سایه

, Ali Daghigh, India, 2014, 58905
1393 | هند

علی دقیق

35 × 35سانتی‌متر

گالری سایه

, Ali Daghigh, Switzerland, 2009, 58906
1388 | سوئیس

علی دقیق

35 × 35سانتی‌متر

گالری سایه

, Ali Daghigh, Switzerland, 2009, 58907
1388 | سوئیس

علی دقیق

35 × 35سانتی‌متر

گالری سایه

, Jalal Mashhadi Fard, Mah – Audrey Hepburn, 2021, 58683
1400 | ماه - آدری هپبورن

جلال مشهدی‌فرد

100 × 70سانتی‌متر

التیبا۹ کانتمپرِری آرت

, Jalal Mashhadi Fard, Goli, 2021, 58900
1400 | گُلی

جلال مشهدی‌فرد

100 × 70سانتی‌متر

التیبا۹ کانتمپرِری آرت

, Jalal Mashhadi Fard, Duff - Marilyn Monroe, 2021, 58901
1400 | داف - مرلین مونرو

جلال مشهدی‌فرد

100 × 70سانتی‌متر

التیبا۹ کانتمپرِری آرت

, Jalal Mashhadi Fard, Malena, 2019, 58902
1398 | مالِنا

جلال مشهدی‌فرد

60 × 40سانتی‌متر

التیبا۹ کانتمپرِری آرت

, Jalal Mashhadi Fard, Midnight in Paris , 2019, 58903
1398 | نیمه شب در پاریس

جلال مشهدی‌فرد

60 × 40سانتی‌متر

التیبا۹ کانتمپرِری آرت

اخبار و مقاله ها

bktop