icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آرکو لیسبوا ۲۰۱۹
آرکو لیسبوا

25 ارديبهشت تا 29 ارديبهشت 1398

آرکو لیسبوا ۲۰۱۹

دومین دوره‌ی آرت لیسبون را «آرکو» و «آی. اِف. ایـ. اِم. اِی.» برگزار می‌کنند. علاوه بر انتخاب گالری‌‌ها برای بخش اصلی آرت فِر، که به بررسی هنرهای پرتقالی و روابط آن با صحنه‌ی هنر جهانی می‌پردازد، یک «بخش بازگشایی» برای گالری‌هایی که کمتر از 7 سال تجربه دارند برگزار می‌شود. همچنین، یک بخش مخصوص برای چاپ کتابهای هنرمندان وجود دارد که توسط «آرت لیبریس» مدیریت می‌شود.

اطلاعات بازدیدکننده

تاریخ پیش‌نمایش: 15 مه 2019 روزهای بازدید: 16 تا 19 مه 2019

برنامه های جانبی

• برنامه‌ی عمومی • پروژه‌های بازگشایی • گفتگوها

این آرت فِر در سه بخش برنامه‌ریزی شده است: بخش «برنامه‌ی عمومی» با 52 گالری و بخش‌های «افتتاحیه» و «پروژه‌ها» هرکدام با 9 گالریِ شرکت‌کننده برگزار می‌شوند. قسمتِ جدید اختصاصی گالری‌های آفریقایی با نام «تمرکز روی آفریقا» شامل شش گالری می‌شود.

اخبار و مقاله ها

bktop