icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
اَن آربِر آرت فِر 2019
ان آربر آرت فِر

27 تير تا 30 تير 1398

اَن آربِر آرت فِر 2019

اَن آربِر آرت فِر یکی از بهترین رسوم تابستانی میشیگان و یکی از بزرگترین آرت فِرها در فضای بیرونی در آمریکا است. از پنجشنبه هجدهم ژوئیه تا یکشنبه، بیست‌ویکم ژوئیه، خیابان‌های شهر ان آربِر تبدیل به بهشتی برای هنردوستان می‌شوند. در این رویداد می‌توان از آثار هنری، اجراهای خیابانی، غذاهای متنوع و دستفروشان خیابانی بازدید کرد و لذت برد.

اطلاعات بازدیدکننده

روزهای بازدید: 18 تا 21 ژوئیه

برنامه های جانبی

چهار آرت فِر: • «اِستریت آرت فِر: اصلی» • «اِستِیت اِستریت آرت فِر» • «سامر آرت فِر» • «ثاوت یونیورسینی آرت فِر»

اخبار و مقاله ها

آثار این چهار هنرمند را در اَن آربِر آرت فِر 2019 تماشا کنید

آثار این چهار هنرمند را در اَن آربِر آرت فِر 2019 تماشا کنید

آرت فر سالیانه‌ی اَن آربِر، به چهار آرت فر کوچک‌تر تبدیل شده و هزاران بازدیدکننده و هنردوست را از سراسر کشور یکجا جمع می‌کند تا آثار هنرمندان محلی، ملی و بین‌المللی را بمدت چهارروز در مرکز شهر اَن آربِر تماشا کنند.

وب‌سایت
bktop