icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
هفته‌ی هنر السرکال ۲۰۲۲
هفته‌ی هنر اَلسرکال

12 اسفند تا 22 اسفند 1400

هفته‌ی هنر السرکال ۲۰۲۲

هفته‌ی هنر السرکال که از ۳ تا ۱۳ مارس ۲۰۲۲ در دبی برگزار می‌شود، از مجموعه‌ای از نمایشگاه‌‌های تجربی استقبال می‌کند که برخی از هیجان‌انگیزترین هنرمندان منطقه میسا را در کنار گفتگوهایی که مسائل مهم معاصر، پروژه‌های مهمان، استودیوها و غیره را بررسی می‌کنند، به نمایش می‌گذارد. بیش از ۲۰ نمایشگاه در شعاع ۱۵۰ متری در السرکال در ۸ مارس افتتاح می‌شود. - پوستر آثار هنری: ویکرام دیوِچا

در این نمایشگاه

, Naeemeh Kazemi, Untitled, 2021, 57196
1400 | بدون عنوان

نعیمه کاظمی

180 × 280سانتی‌متر

, Naeemeh Kazemi, Untitled, 2021, 57201
1400 | بدون عنوان

نعیمه کاظمی

180 × 230سانتی‌متر

, Naeemeh Kazemi, Untitled, 2022, 57234
1400 | بدون عنوان

نعیمه کاظمی

180 × 210سانتی‌متر

, Reza Derakshani, Early Morning Sensation, 2022, 57206
1400 | حس صبح زود

رضا درخشانی

102 × 102 × 10سانتی‌متر

, Reza Derakshani, Turquoise Summer Day, 2014, 57202
1393 | روز تابستانی فیروزه‌ای

رضا درخشانی

122 × 144 × 1سانتی‌متر

, Nazgol Ansarinia, Lakes Drying Tides Rising, 2022, 57193
1400 | دریاچه‌ها خشک می‌شوند جزر و مد بیشتر می‌شود

نازگل انصاری نیا

107 × 123سانتی‌متر

گالری گرین آرت

, Reza Derakshani, Red Fig Night, 2021, 57218
1400 | شب انجیری قرمز

رضا درخشانی

198 × 178سانتی‌متر

, Reza Derakshani, A Black Day ,White Night, , 57208
یک روز مشکی،شب سفید

رضا درخشانی

183 × 244سانتی‌متر

, Reza Derakshani, Night Inhaling the Light, 2022, 57216
1400 | شب در حال استنشاق نور

رضا درخشانی

102 × 102 × 10سانتی‌متر

, Reza Derakshani, Lily Night, Lily Day, 2022, 57211
1400 | شب زنبقی، روز زنبقی

رضا درخشانی

127 × 305سانتی‌متر

, Nazgol Ansarinia, Lakes Drying Tides Rising, 2022, 57190
1400 | دریاچه‌ها خشک می‌شوند جزر و مد بیشتر می‌شود

نازگل انصاری نیا

3 × 146 × 100سانتی‌متر

گالری گرین آرت

, Nazgol Ansarinia, Lakes Drying Tides Rising, 2022, 57194
1400 | دریاچه‌ها خشک می‌شوند جزر و مد بیشتر می‌شود

نازگل انصاری نیا

107 × 123سانتی‌متر

گالری گرین آرت

, Nazgol Ansarinia, Lakes Drying Tides Rising, 2022, 57189
1400 | دریاچه‌ها خشک می‌شوند جزر و مد بیشتر می‌شود

نازگل انصاری نیا

3 × 109 × 75سانتی‌متر

گالری گرین آرت

, Nazgol Ansarinia, Lakes Drying Tides Rising, 2022, 57185
1400 | دریاچه‌ها خشک می‌شوند جزر و مد بیشتر می‌شود

نازگل انصاری نیا

گالری گرین آرت

, Naeemeh Kazemi, Untitled, 2021, 57195
2021 | بدون عنوان

نعیمه کاظمی

160 × 300سانتی‌متر

, Naeemeh Kazemi, Untitled, 2022, 57200
1400 | بدون عنوان

نعیمه کاظمی

180 × 230سانتی‌متر

, Naeemeh Kazemi, Untitled, 2021, 57198
1400 | بدون عنوان

نعیمه کاظمی

180 × 210سانتی‌متر

, Naeemeh Kazemi, Untitled, 2021, 57197
1400 | بدون عنوان

نعیمه کاظمی

180 × 210سانتی‌متر

, Reza Derakshani, A Night Slice, 2022, 57205
1400 | برشی از شب

رضا درخشانی

120 × 120 × 10سانتی‌متر

, Reza Derakshani, Lonely Leaf, 2022, 57212
1400 | برگ تنها

رضا درخشانی

203 × 127سانتی‌متر

, Naeemeh Kazemi, Untitled, 2021, 57199
1400 | بدون عنوان

نعیمه کاظمی

160 × 600سانتی‌متر

, Nazgol Ansarinia, Connected Pools, 2020, 57187
1399 | استخرهای متصل

نازگل انصاری نیا

25.7 × 40 × 25سانتی‌متر

گالری گرین آرت

, Nazgol Ansarinia, Connected Pools, 2020, 57191
1399 | استخرهای متصل

نازگل انصاری نیا

21.4 × 26.3 × 29سانتی‌متر

گالری گرین آرت

, Nazgol Ansarinia, Connected Pools, 2020, 57183
1399 | استخرهای متصل

نازگل انصاری نیا

33.2 × 27.5 × 21.8سانتی‌متر

گالری گرین آرت

, Nazgol Ansarinia, Connected Pools, 2020, 57184
1399 | استخرهای متصل

نازگل انصاری نیا

22 × 19.1 × 25سانتی‌متر

گالری گرین آرت

, Nazgol Ansarinia, Connected Pools, 2020, 57188
1399 | استخرهای متصل

نازگل انصاری نیا

28.2 × 29.3 × 28.2سانتی‌متر

گالری گرین آرت

, Amir Khojasteh, Try to Catch the Moon No.53, 2022, 57182
1400 | تلاش برای به دست آوردن ماه ۵۳

امیر خجسته

200 × 150سانتی‌متر

کربن 12

, Amir Khojasteh, Try to Catch the Moon No.52, 2022, 57181
1400 | تلاش برای به دست آوردن ماه ۵۲

امیر خجسته

200 × 150سانتی‌متر

کربن 12

اخبار و مقاله ها

bktop