icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
ابوظبی آرت ۲۰۲۳
ابوظبی آرت

1 آذر تا 5 آذر 1402

ابوظبی آرت ۲۰۲۳

آرت‌فر ابوظبی که توسط دپارتمان فرهنگ و گردشگری در سال ۲۰۱۹ پایه‌گذاری شد، همه‌ساله در آذرماه در امارات متحد عربی برگزار می‌شود. این آرت‌فر که به عنوان یکی از پرفروش‌ترین رویداد‌های هنری به حساب می‌آید، هرساله با بیشتر شدن مخاطبانش میزبان گالری‌ها و آثار هنری بیشتری از سراسر جهان است. آرت‌فر ابوظبی ۲۰۲۳ از تاریخ  ۱ تا ۵ آذر در جزیره سعدیات برگزار می‌شود.

پوستر: سمیر تریکی

اطلاعات بازدیدکننده

بازدید خصوصی: ۲۹-۳۰ آبان بازدید عمومی: ۱-۵ آذر

در این نمایشگاه

, Sam Nikmaram, Flower Head Insect, 2021, 61434
1400 | حشره گل‌سر

سام نیک مرام

32 × 21 × 20سانتی‌متر

گالری سرای

, Sam Nikmaram, Prickly Beetle, 2022, 69182
1401 | سوسک تیغ‌دار

سام نیک مرام

25 × 37 × 35سانتی‌متر

گالری سرای

, Sam Nikmaram, the Cat , 2017, 69181
1396 | گربه

سام نیک مرام

27 × 30 × 8سانتی‌متر

گالری سرای

, Reza Derakshani, Day Rose Gold Night, 2022, 57217
1400 | روز رز شب طلا

رضا درخشانی

220 × 180سانتی‌متر

گالری لیلا هلر

, Mohammadhossein Emad, Untitled, 2023, 70561
1402 | بدون عنوان

محمدحسین عماد

102 × 102 × 96سانتی‌متر

زیرزمین دستان

, Nasser Assar, Untitled, 1963, 7508
1342 | بدون عنوان

ناصر عصار

99 × 79سانتی‌متر

گالری آریا

, Nasser Assar, Composition, 1961, 4933
1340 | ترکیب‌بندی

ناصر عصار

89 × 130سانتی‌متر

گالری آریا

, Sohrab Sepehri, Abstract Composition in Sienna, 1965, 15162
1344 | ترکیب‌بندی انتزاعی در سی‌ینا

سهراب سپهری

70 × 50سانتی‌متر

گالری آریا

, Mansour Ghandriz, Untitled, 1957, 50742
1336 | بدون عنوان

منصور قندریز

72.5 × 99سانتی‌متر

گالری آریا

, Manoucher Yektai, Untitled, 1975, 70594
1354 | بدون عنوان

منوچهر یکتایی

110 × 110سانتی‌متر

گالری آریا

, Pooya Aryanpour, Untitled, 2022, 63513
1401 | بدون عنوان

پویا آریان‌پور

195 × 140 × 68سانتی‌متر

زیرزمین دستان

, Parviz Tanavoli, Monument to the Poet, 1964, 70593
1343 | بنای یادبود شاعر

پرویز تناولی

158 × 54 × 54سانتی‌متر

گالری گروسنور

, Parviz Tanavoli, Gabbeh with Lovers, 1982, 70591
1361 | گبه با عشاق

پرویز تناولی

246 × 144سانتی‌متر

گالری گروسنور

, Parviz Tanavoli, Untitled, 1992, 70590
1371 | بدون عنوان

پرویز تناولی

106 × 95 × 6.3سانتی‌متر

گالری گروسنور

, Parviz Tanavoli, Multi Niche Design, 1988, 70589
1367 | طراحی چند طاقچه

پرویز تناولی

235 × 152سانتی‌متر

گالری گروسنور

, Parviz Tanavoli, Untitled, 1991, 70565
1370 | بدون عنوان

پرویز تناولی

130 × 89 × 79سانتی‌متر

گالری گروسنور

, Parviz Tanavoli, Lovers XXI, 2012, 70564
1391 | عشاق شماره‌ی ۲۱

پرویز تناولی

13.5 × 16.5 × 5.5سانتی‌متر

گالری گروسنور

, Ramin Haerizadeh, Madame Tussaude( Her Majesty), 2022, 70563
1401 | مادام توسو (اعلیحضرت)

رامین حائری‌زاده

180 × 167 × 4سانتی‌متر

گالری آنتوان لورانت

, Ramin Haerizadeh, Madame Tussaude( Her Majesty), 2022, 70562
1401 | مادام توسو (اعلیحضرت)

رامین حائری‌زاده

182 × 163 × 3سانتی‌متر

گالری آنتوان لورانت

, Farhad Ahrarnia, Desert Flower/Desert Snow. After Matisse, 2022, 70560
1401 | گل صحرا/ برف صحرا. بعد از ماتیس

فرهاد احرارنیا

38 × 38 × 2سانتی‌متر

گالری لوری شَبيبی

, Farhad Ahrarnia, man and the sea, 2015, 70559
1394 | مرد و دریا

فرهاد احرارنیا

42.5 × 42.5 × 3سانتی‌متر

گالری لوری شَبيبی

, Farhad Ahrarnia, Memory of sun, 2018, 70558
1397 | خاطره‌ی آفتاب

فرهاد احرارنیا

51 × 41.3 × 3سانتی‌متر

گالری لوری شَبيبی

, Farhad Ahrarnia, Djoser, 2018, 70557
1397 | جوسر

فرهاد احرارنیا

41.5 × 42 × 3سانتی‌متر

گالری لوری شَبيبی

, Farhad Ahrarnia, gallant conversation, 2016, 70556
1395 | گفتگوی شجاعانه

فرهاد احرارنیا

48 × 42.2 × 3.3سانتی‌متر

گالری لوری شَبيبی

, Farhad Ahrarnia, he Delirium of Becoming, a Moment Caught Between Myth and History, No. 7, 2019, 70555
1398 | هذیان تبدیل شدن، لحظه‌ای در میان اسطوره و تاریخ، شماره‌ی ۷

فرهاد احرارنیا

171 × 131 × 5سانتی‌متر

گالری لوری شَبيبی

, Farhad Ahrarnia, he Delirium of Becoming, a Moment Caught Between Myth and History, No. 8, 2019, 70554
1398 | هذیان تبدیل شدن، لحظه‌ای در میان اسطوره و تاریخ، شماره‌ی ۸

فرهاد احرارنیا

157 × 131 × 5سانتی‌متر

گالری لوری شَبيبی

, Farhad Ahrarnia, he Delirium of Becoming, a Moment Caught Between Myth and History, No. 9, 2019, 70553
1398 | هذیان تبدیل شدن، لحظه‌ای در میان اسطوره و تاریخ، شماره‌ی ۹

فرهاد احرارنیا

165 × 111 × 5سانتی‌متر

گالری لوری شَبيبی

, Farhad Ahrarnia, the Dig no.11, 2018, 70552
1397 | کاوش شماره‌ی ۱۱

فرهاد احرارنیا

42 × 37 × 3سانتی‌متر

گالری لوری شَبيبی

, Farhad Ahrarnia, the Dig no. 12, 2018, 70551
1397 | کاوش شماره‌ی ۱۲

فرهاد احرارنیا

42 × 37 × 3سانتی‌متر

گالری لوری شَبيبی

, Moslem Khezri, In Between 17, 2022, 70494
1401 | در میان ۱۷

مسلم خضری

130 × 100سانتی‌متر

گالری سرای

, Moslem Khezri, In Between 34, 2022, 70493
1401 | در میان ۳۴

مسلم خضری

20 × 17سانتی‌متر

گالری سرای

, Moslem Khezri, In between 22, 2022, 70492
1401 | در میان ۲۲

مسلم خضری

28 × 21سانتی‌متر

گالری سرای

, Moslem Khezri, In Between 8, 2022, 63112
1401 | در میان ۸

مسلم خضری

19 × 18.5سانتی‌متر

گالری سرای

, Kour Pour, TBD, 2022, 69634
1401 | تی بی دی

کورپور

22.9 × 17.8سانتی‌متر

گالری زیدون باسویت

, Kour Pour, TBD, 2022, 69637
1401 | تی بی دی

کورپور

22.9 × 17.8سانتی‌متر

گالری زیدون باسویت

, Kour Pour, TBD, 2022, 69635
1401 | تی بی دی

کورپور

22.9 × 17.8سانتی‌متر

گالری زیدون باسویت

, Iran Darroudi, Untitled, 1990, 58206
1369 | بدون عنوان

ایران درودی

73 × 92سانتی‌متر

گالری آریا

, Hossein Kazemi, The Rock and the Flower, 1981, 15158
1360 | صخره و گل

حسین کاظمی

73 × 109سانتی‌متر

گالری آریا

, Gholamhossein Nami, Untitled, 2005, 69628
1384 | بدون عنوان

غلام حسین نامی

90 × 60سانتی‌متر

گالری آریا

, Farhad Ahrarnia, Desert Flower/ Desert Snow. After Matisse, 2022, 69622
1401 | گل صحرا/ برف صحرا. بعد از ماتیس

فرهاد احرارنیا

38 × 38 × 2سانتی‌متر

گالری لوری شَبيبی

, Farhad Ahrarnia, Desert Flower/ Desert Snow. After Matisse, 2022, 69626
1401 | گل صحرا/ برف صحرا. بعد از ماتیس

فرهاد احرارنیا

38 × 38 × 2سانتی‌متر

گالری لوری شَبيبی

, Farhad Ahrarnia, Desert Flower/ Desert Snow. After Matisse, 2022, 69625
1401 | گل صحرا/ برف صحرا. بعد از ماتیس

فرهاد احرارنیا

38 × 38 × 2سانتی‌متر

گالری لوری شَبيبی

, Farhad Ahrarnia, Desert Flower/ Desert Snow. After Matisse, 2022, 69624
1401 | گل صحرا/ برف صحرا. بعد از ماتیس

فرهاد احرارنیا

38 × 38 × 2سانتی‌متر

گالری لوری شَبيبی

, Farhad Ahrarnia, Desert Flower/ Desert Snow. After Matisse, 2022, 69623
1401 | گل صحرا/ برف صحرا. بعد از ماتیس

فرهاد احرارنیا

38 × 38 × 2سانتی‌متر

گالری لوری شَبيبی

, Farhad Ahrarnia, he Delirium of Becoming, a Moment Caught Between Myth and History, No. 10, 2022, 64176
1401 | هذیان تبدیل شدن، لحظه‌ای در میان اسطوره و تاریخ، شماره‌ی ۱۰

فرهاد احرارنیا

117 × 77سانتی‌متر

گالری لوری شَبيبی

, Farhad Ahrarnia, The Delirium of Becoming, a Moment Caught Between Myth and History, No. 6, 2022, 64175
1401 | هذیان تبدیل شدن، لحظه‌ای در میان اسطوره و تاریخ، شماره‌ی ۶

فرهاد احرارنیا

131 × 101سانتی‌متر

گالری لوری شَبيبی

, Charles Hossein Zenderoudi, Untitled, 1971, 69621
1350 | بدون عنوان

شارل حسین زنده‌رودی

100 × 100سانتی‌متر

گالری لیلا هلر

, Behrang Samadzadegan, The Missing Witness, 2022, 63491
1401 | شاهد گمشده

بهرنگ صمدزادگان

150 × 128سانتی‌متر

گالری لیلا هلر

, Behjat Sadr, Untitled, 1950, 69620
1329 | بدون عنوان

بهجت صدر

90 × 110 × 4سانتی‌متر

زیرزمین دستان

, Aref Montazeri, Untitled, 2022, 63514
1401 | بدون عنوان

عارف منتظری

180 × 249سانتی‌متر

گالری لیلا هلر

, Arash Nazari, Qaran Slays Barman, 2022, 62435
1401 | قاران، بارمان را می‌کُشد

آرش نظری

150 × 450سانتی‌متر

گالری لیلا هلر

, Amir Khojasteh, Man and Horse No.4, 2022, 63488
1401 | مرد و اسب شماره‌ی ۴

امیر خجسته

70 × 50سانتی‌متر

کربن 12

, Amir Khojasteh, Man and Horse No.3, 2022, 63487
1401 | مرد و اسب شماره‌ی ۳

امیر خجسته

70 × 50سانتی‌متر

کربن 12

, Amir Khojasteh, Man and Horse No.6, 2022, 63490
1401 | مرد و اسب شماره‌ی ۶

امیر خجسته

70 × 50سانتی‌متر

کربن 12

, Amir Khojasteh, Man and Horse No.5, 2022, 63489
1401 | مرد و اسب شماره‌ی ۵

امیر خجسته

70 × 50سانتی‌متر

کربن 12

, Abbas Nasleshamloo, Beyond Alienation 2, 2019, 40246
1398 | پس از بیگانگی 2

عباس نسل‌شاملو

100 × 120سانتی‌متر

گالری سرای

, Abbas Nasleshamloo, Beyond Alienation 7, 2018, 69616
1397 | پس از بیگانگی ۷

عباس نسل‌شاملو

23 × 48سانتی‌متر

گالری سرای

, Abbas Nasleshamloo, Beyond Alienation 1, 2019, 40250
1398 | پس از بیگانگی 1

عباس نسل‌شاملو

100 × 120سانتی‌متر

گالری سرای

, Abbas Nasleshamloo, The Land of No Sun 4, 2020, 40702
1399 | سرزمین بی خورشید 4

عباس نسل‌شاملو

24 × 18سانتی‌متر

گالری سرای

, Darvish Fakhr, desert escort, 2022, 69517
1401 | نگهبان کویر

درویش فخر

140 × 220سانتی‌متر

گالری لیلا هلر

, Darvish Fakhr, Listen to the Silence, 2022, 63492
1401 | به سکوت گوش کن

درویش فخر

88 × 53سانتی‌متر

گالری لیلا هلر

, Ali Banisadr, In the Name Of, 2008, 4370
1387 | به نامِ

علی بنی‌صدر

137.2 × 182.5سانتی‌متر

گالری کاستوت

, Naeemeh Kazemi, Untitled, 2022, 62418
1401 | بدون عنوان

نعیمه کاظمی

160 × 220سانتی‌متر

گالری لیلا هلر

, Koorosh Shishegaran, Untitled, 1998, 69515
1377 | بدون عنوان

کوروش شیشه‌گران

100 × 70سانتی‌متر

زیرزمین دستان

, Behjat Sadr, Untitled, 1990, 69514
1369 | بدون عنوان

بهجت صدر

90 × 120سانتی‌متر

گالری آریا

, Behjat Sadr, Composition, 1990, 15575
1369 | ترکیب‌بندی

بهجت صدر

50 × 65سانتی‌متر

گالری آریا

, Parviz Tanavoli, Farhad and I, 1974, 42053
1353 | فرهاد و من

پرویز تناولی

70 × 50سانتی‌متر

گالری گروسنور

, Parviz Tanavoli, Nightingale With Lock, 1974, 42072
1353 | بلبل با قفل

پرویز تناولی

50.5 × 70سانتی‌متر

گالری گروسنور

, Parviz Tanavoli, Bird and Tree, 1967, 50784
1346 | پرنده و درخت

پرویز تناولی

25 × 21 × 23.2سانتی‌متر

گالری گروسنور

, Parviz Tanavoli, Bird, 1967, 50785
1346 | پرنده

پرویز تناولی

14 × 16 × 8سانتی‌متر

گالری گروسنور

, Sam Nikmaram, White Poisonous Insect, 2019, 69183
1398 | حشره‌ی سمی سفید

سام نیک مرام

22 × 19 × 8سانتی‌متر

گالری سرای

, Siah Armajani, Product of Three Lines Reflections, 1971, 69180
1350 | محصول بازتاب سه رشته‌ای

سیا ارمجانی

28 × 21.5سانتی‌متر

رُسی اَند رُسی

, Siah Armajani, Sound Chamber for Vesuvius, 1969, 69179
1348 | تالار صدا برای آتش‌فشان وزوویو

سیا ارمجانی

33 × 22سانتی‌متر

رُسی اَند رُسی

, Siah Armajani, Paul Bunyan's Matchsticks, 1968, 69178
1347 | چوب‌کبریت پاول بونیان

سیا ارمجانی

37.5 × 189.7سانتی‌متر

رُسی اَند رُسی

, Siah Armajani, a Fairly Tall Tower, 1969, 69150
1347 | ساختمانی نسبتا بلند

سیا ارمجانی

42 × 87سانتی‌متر

رُسی اَند رُسی

, Sohrab Sepehri, Untitled, 1967, 69147
1345 | بدون عنوان

سهراب سپهری

70 × 100سانتی‌متر

گالری لیلا هلر

, Timo Nasseri, I Am a Sky Where Spirits live 3, 2022, 69148
1399 | من آسمانی هستم که ارواح در آن زندگی می‌کنند ۳

تیمو ناصری

225 × 190سانتی‌متر

سابرینا آرمانی

, Siah Armajani, Ghost Tower, 1969, 69156
1346 | ساختمان روح

سیا ارمجانی

60.3 × 45.7سانتی‌متر

رُسی اَند رُسی

, Siah Armajani, Three Pears, 1967, 69149
1346 | سه گلابی

سیا ارمجانی

30 × 60سانتی‌متر

رُسی اَند رُسی

, Siah Armajani, Print Apple 2, 1967, 46977
1346 | پرینت اپل 2

سیا ارمجانی

22 × 31سانتی‌متر

رُسی اَند رُسی

, Siah Armajani, Sound Towers, 1972, 36404
1351 | برج‌های صوتی

سیا ارمجانی

74 × 110سانتی‌متر

رُسی اَند رُسی

, Siah Armajani, Land Deeds, 1970, 58166
1349 | اسناد زمین

سیا ارمجانی

28 × 21.6سانتی‌متر

رُسی اَند رُسی

, Sohrab Sepehri, Untitled, 1974, 14767
1353 | بدون عنوان

سهراب سپهری

120 × 80سانتی‌متر

گالری آریا

, Sohrab Sepehri, Abstract Composition in Grey, 1965, 15161
1344 | ترکیب‌بندی انتزاعی در خاکستری

سهراب سپهری

70 × 50سانتی‌متر

گالری آریا

, Darvish Fakhr, Home, 2016, 12583
1395 | خانه

درویش فخر

200 × 250سانتی‌متر

گالری لیلا هلر

اخبار و مقاله ها

bktop