icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

2 اسفند تا 5 اسفند 1397

۱-۵۴ مراکش | ۲۰۱۹

در دومین دوره‌ی آرت‌فِر ۱-۵۴ در مراکش، ۱۸ گالری بین‌المللی شرکت می‌کنند. این گالری‌ها آثارِ 65 هنرمند پیشرو و نوظهور را به نمایش می‌گذارد. برای بار دیگر، این رویداد، با برنامه‌هایی متنوع و با همکاری موسسه‌های محلی در سراسر شهر برگزار می‌شود.

اطلاعات بازدیدکننده

تاریخ بازگشایی: ۲ و ۳ اسفند روزهای بازدید: ۴ و ۵ اسفند

برنامه های جانبی

• گفتگوهای میزگرد • «مور مراکش» • کلاسهای حرفه‎ای آموزشی • «مردم تامبا» • معرفی کتاب • نمایش فیلم • بازگشایی نمایشگاه و گالری‌ها • «سِنِگال/سیسیلی»، مجموعه‌ی مستند کوتاه • اجراها • نمایشگاه‌ها • برنامه‌های عمومی

اخبار و مقاله ها

bktop