icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

13 ارديبهشت تا 15 ارديبهشت 1398

۱-۵۴ نیویورک ۲۰۱۹

در نسخه‌ی ۲۰۱۹ آرت‌فِر ۱-۵۴ نیویورک، ۲۴ گالری از سراسر جهان شرکت می‌کنند که آثار بیش از ۷۰ هنرمند را به نمایش می‌گذارند.

اطلاعات بازدیدکننده

روزهای بازدید: ۱۳ تا ۱۵ اردیبهشت

برنامه های جانبی

• «۱-۵۴ فُروم» • برنامه‌ی عمومی • گفتگوها • ملاقات با هنرمند • امضای کتاب

اخبار و مقاله ها

bktop