icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
چهارمین دوره‌ی آرت تسالونیکی
آرت تِسالونیکی

30 آبان تا 3 آذر 1398

چهارمین دوره‌ی آرت تسالونیکی

آرت فِر هنرهای معاصر آرت تسالونیکی به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای هنری در جنوب شرق اروپا تاسیس شد. در چهارمین دوره‌ی آرت تسالونیکی 38 گالری از یونان، اروپا، آسیا و آمریکا شرکت می‌کنند.

اطلاعات بازدیدکننده

روزهای بازدید: 21 تا 24 نوامبر

اخبار و مقاله ها

آرت فِر بین‌المللی تسالونیکی به یکی از مهم ترین رویداد‌های جنوب شرقی اروپا تبدیل می‌شود

آرت فِر بین‌المللی تسالونیکی به یکی از مهم ترین رویداد‌های جنوب شرقی اروپا تبدیل می‌شود

چهارمین سالانه‌ی آرت فِر معاصر بین‌المللی آرت تسالونیکی در حال حاضر به یکی از مهم‌ترین رویداد های هنری اروپای شرقی تبدیل شده که هزاران بازدید کننده را از سراسر جهان به خود جذب می‌کند و از 21 نوامبر تا 24 نوامبر به نمایش گذاشته می‌شود.

وب‌سایت
bktop