icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
Allegorical States
Navid Azimi Sajadi - Solo Show

20 Dec, 2020 - 20 Feb, 2021

Allegorical States

In this show

Navid Azimi Sajadi, Untitled, 2020, 0
2020 | Untitled

Navid Azimi Sajadi

Navid Azimi Sajadi, Untitled, 2020, 0
2020 | Untitled

Navid Azimi Sajadi

Navid Azimi Sajadi, Untitled, 2020, 0
2020 | Untitled

Navid Azimi Sajadi

Navid Azimi Sajadi, Untitled, 2020, 0
2020 | Untitled

Navid Azimi Sajadi

Navid Azimi Sajadi, Untitled, 2020, 0
2020 | Untitled

Navid Azimi Sajadi

Navid Azimi Sajadi, Untitled, 2020, 0
2020 | Untitled

Navid Azimi Sajadi

Installation view

bktop