icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
Not Like This You Moron!

Hasti Najafi

- Solo Show

14 Jun - 26 Jun, 2024

Not Like This You Moron!

The exhibition of artworks by Hasti Najafi entitled "Not Like This You Moron!" takes place at 009821 Projects from 14 June to 26 June.

In this show

Hasti Najafi, Untitled, 2023, 0
2023 | Untitled

Hasti Najafi

14 × 21cm

Hasti Najafi, Untitled, 2023, 0
2023 | Untitled

Hasti Najafi

14 × 21cm

Hasti Najafi, Untitled, 2023, 0
2023 | Untitled

Hasti Najafi

21 × 14cm

Hasti Najafi, Untitled, 2023, 0
2023 | Untitled

Hasti Najafi

21 × 14cm

Hasti Najafi, Untitled, 2023, 0
2023 | Untitled

Hasti Najafi

21 × 14cm

Installation view

bktop