icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
Vein
Mostafa Dashti - Solo Show

12 days to the ending

3 May - 2 Jun, 2024

Vein

The exhibition of artworks by Mostafa Dashti entitled "Vein" takes place at  Khak Art Gallery from 3 May to 2 June.

In this show

Mostafa Dashti, Untitled, 2023, 0
2023 | Untitled

Mostafa Dashti

190 × 190cm

Mostafa Dashti, Untitled, 2023, 0
2023 | Untitled

Mostafa Dashti

190 × 190cm

Mostafa Dashti, Untitled, 2023, 0
2023 | Untitled

Mostafa Dashti

190 × 190cm

Mostafa Dashti, Untitled, 2023, 0
2023 | Untitled

Mostafa Dashti

190 × 190cm

Installation view

bktop