icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
Mise en Scene

Shahrzad Ghazi Zahedi

- Solo Show

3 days to the ending

26 May - 12 Jun, 2023

Mise en Scene

The solo exhibition "Mise en Scene" by Shahrzad Ghazi Zahedi is held at Nian Gallery from 26 May to 12 June , 2023.

In this show

Shahrzad Ghazi Zahedi, Untitled, 2022, 0
2022 | Untitled

Shahrzad Ghazi Zahedi

121 × 121cm

Shahrzad Ghazi Zahedi, Untitled, 2023, 0
2023 | Untitled

Shahrzad Ghazi Zahedi

40 × 40cm

bktop