icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
Anti-Landscpae

Parastou Ebne Ali

- Solo Show

9 Sep - 20 Sep, 2022

Anti-Landscpae

In this show

Parastou Ebne Ali, Untitled, No.6 , 0, 0
Untitled, No.6

Parastou Ebne Ali

14 × 21cm

Parastou Ebne Ali, Untitled, No.2, 0, 0
Untitled, No.2

Parastou Ebne Ali

14 × 21cm

Parastou Ebne Ali, Untitled, No.5, 0, 0
Untitled, No.5

Parastou Ebne Ali

14 × 21cm

Parastou Ebne Ali, Untitled, No.16, 0, 0
Untitled, No.16

Parastou Ebne Ali

14 × 21cm

Installation view

bktop