Pressed

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
Pressed

Abbas Mirzaie

- Solo Show

12 days to the ending

29 Jul - 22 Aug, 2022

Pressed

In this show

Abbas Mirzaie, Untitled, 2022, 0
2022 | Untitled

Abbas Mirzaie

65 × 40cm

Abbas Mirzaie, Untitled, 2022, 0
2022 | Untitled

Abbas Mirzaie

40 × 34cm

Abbas Mirzaie, Untitled, 2022, 0
2022 | Untitled

Abbas Mirzaie

25 × 33cm

Abbas Mirzaie, Untitled, 2022, 0
2022 | Untitled

Abbas Mirzaie

68 × 57cm

Abbas Mirzaie, Untitled, 2022, 0
2022 | Untitled

Abbas Mirzaie

35 × 30cm

Abbas Mirzaie, Untitled, 2022, 0
2022 | Untitled

Abbas Mirzaie

35 × 34cm

Abbas Mirzaie, Untitled, 2022, 0
2022 | Untitled

Abbas Mirzaie

35 × 25cm

Abbas Mirzaie, Untitled, 2022, 0
2022 | Untitled

Abbas Mirzaie

35 × 43cm

Abbas Mirzaie, Untitled, 2022, 0
2022 | Untitled

Abbas Mirzaie

31 × 31cm

Abbas Mirzaie, Untitled, 2022, 0
2022 | Untitled

Abbas Mirzaie

25 × 35cm

Abbas Mirzaie, Untitled, 2022, 0
2022 | Untitled

Abbas Mirzaie

24 × 34cm

bktop