About Golestaneh

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
About Golestaneh
Ali Golestaneh - Solo Show

12 days to the ending

22 Jul - 22 Aug, 2022

About Golestaneh

In this show

Ali Golestaneh, Untitled, 0, 0
Untitled

Ali Golestaneh

120 × 150cm

Ali Golestaneh, Untitled, 1996, 0
1996 | Untitled

Ali Golestaneh

50 × 35cm

Ali Golestaneh, Untitled, 2017, 0
2017 | Untitled

Ali Golestaneh

80 × 110cm

Ali Golestaneh, Untitled, 1993, 0
1993 | Untitled

Ali Golestaneh

45 × 45cm

Ali Golestaneh, Untitled, 1975, 0
1975 | Untitled

Ali Golestaneh

50 × 35cm

Ali Golestaneh, Untitled, 2004, 0
2004 | Untitled

Ali Golestaneh

65 × 90cm

Ali Golestaneh, Untitled, 0, 0
Untitled

Ali Golestaneh

100 × 70cm

Ali Golestaneh, Untitled, 2001, 0
2001 | Untitled

Ali Golestaneh

65 × 45cm

Ali Golestaneh, Untitled, 1990, 0
1990 | Untitled

Ali Golestaneh

70 × 50cm

Ali Golestaneh, Untitled, 2013, 0
2013 | Untitled

Ali Golestaneh

68 × 98cm

Ali Golestaneh, Untitled, 2009, 0
2009 | Untitled

Ali Golestaneh

100 × 70cm

Ali Golestaneh, Untitled, 1991, 0
1991 | Untitled

Ali Golestaneh

35 × 50cm

Ali Golestaneh, Untitled, 1992, 0
1992 | Untitled

Ali Golestaneh

30 × 35cm

Ali Golestaneh, Untitled, 0, 0
Untitled

Ali Golestaneh

160 × 200cm

Ali Golestaneh, Untitled, 2018, 0
2018 | Untitled

Ali Golestaneh

67 × 97cm

Ali Golestaneh, Untitled, 0, 0
Untitled

Ali Golestaneh

155 × 100cm

Ali Golestaneh, Untitled, 0, 0
Untitled

Ali Golestaneh

123 × 105cm

Ali Golestaneh, Untitled, 2018, 0
2018 | Untitled

Ali Golestaneh

Ali Golestaneh, Untitled, 2006, 0
2006 | Untitled

Ali Golestaneh

73 × 44cm

Ali Golestaneh, Untitled, 1982, 0
1982 | Untitled

Ali Golestaneh

44 × 64cm

Ali Golestaneh, Untitled, 0, 0
Untitled

Ali Golestaneh

44 × 64cm

Ali Golestaneh, Untitled, 0, 0
Untitled

Ali Golestaneh

100 × 70cm

Installation view

bktop