Riding the Rainbow

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
Riding the Rainbow

Negar Ghiamat

- Solo Show

9 days to the ending

17 Jun - 12 Jul, 2022

Riding the Rainbow

In this show

Negar Ghiamat, Untitled 08, 2022, 0
2022 | Untitled 08

Negar Ghiamat

100 × 80cm

Negar Ghiamat, Untitled 07, 2022, 0
2022 | Untitled 07

Negar Ghiamat

140 × 100cm

Negar Ghiamat, Untitled, 2022, 0
2022 | Untitled

Negar Ghiamat

140 × 100cm

Negar Ghiamat, Untitled 05, 2022, 0
2022 | Untitled 05

Negar Ghiamat

110 × 200cm

Negar Ghiamat, Night at the Sunflower Field, 2022, 0
2022 | Night at the Sunflower Field

Negar Ghiamat

200 × 145cm

Negar Ghiamat, Red Roses, 2022, 0
2022 | Red Roses

Negar Ghiamat

200 × 145cm

Negar Ghiamat, Untitled 03, 2022, 0
2022 | Untitled 03

Negar Ghiamat

200 × 150cm

Negar Ghiamat, Untitled 01, 2022, 0
2022 | Untitled 01

Negar Ghiamat

200 × 150cm

Negar Ghiamat, Listen to Me as One Listens to the Rain, 2022, 0
2022 | Listen to Me as One Listens to the Rain

Negar Ghiamat

200 × 150cm

Negar Ghiamat, Orange Blossom , 2022, 0
2022 | Orange Blossom

Negar Ghiamat

200 × 150cm

Negar Ghiamat, Untitled 2, 2022, 0
2022 | Untitled 2

Negar Ghiamat

200 × 150cm

Negar Ghiamat, Untitled 4, 2022, 0
2022 | Untitled 4

Negar Ghiamat

200 × 150cm

Negar Ghiamat, A House made of Clay, 2022, 0
2022 | A House made of Clay

Negar Ghiamat

200 × 150cm

Negar Ghiamat, the Blue sun - the Blue Elephant, 2022, 0
2022 | the Blue sun - the Blue Elephant

Negar Ghiamat

200 × 150cm

bktop