icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
The First Fertile Element
Group Show

18 Feb - 6 Mar, 2022

The First Fertile Element

Curator: Mohammad Mousavi Hagh

Artists

In this show

Ane Mohammad Tatari, Untitled, 2013, 0
2013 | Untitled

Ane Mohammad Tatari

Amir Monfared, Women's Persepolis, 2017, 0
2017 | Women's Persepolis

Amir Monfared

Ali Zakeri, Untitled, 2018, 0
2018 | Untitled

Ali Zakeri

Installation view

bktop