Soul and Body

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

Soul and Body

Mehdi Mansouri - Solo Show

4 days to the ending

14 Jan - 26 Jan, 2022

Soul and Body

In this show

Mehdi Mansouri, Search, 2022, 0
2022 | Search

Mehdi Mansouri

120 × 120cm

Mehdi Mansouri, The Observed, 2022, 0
2022 | The Observed

Mehdi Mansouri

111 × 110cm

Mehdi Mansouri, Wormhole, 2021, 0
2021 | Wormhole

Mehdi Mansouri

124 × 100cm

bktop