So Were They

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

So Were They

Mina Nouri - Solo Show

13 days to the ending

13 Jan - 4 Feb, 2022

So Were They

In this show

Mina Nouri, Untitled, 1977, 0
1977 | Untitled

Mina Nouri

110 × 85cm

Mina Nouri, Untitled, 1976, 0
1976 | Untitled

Mina Nouri

110 × 130cm

Mina Nouri, Untitled, 1976, 0
1976 | Untitled

Mina Nouri

110 × 130cm

Mina Nouri, Untitled, 1977, 0
1977 | Untitled

Mina Nouri

110 × 85cm

Mina Nouri, Untitled, 1976, 0
1976 | Untitled

Mina Nouri

110 × 130cm

Mina Nouri, Untitled, 1975, 0
1975 | Untitled

Mina Nouri

110 × 130cm

Mina Nouri, Untitled, 1976, 0
1976 | Untitled

Mina Nouri

110 × 130cm

Mina Nouri, Untitled, 1977, 0
1977 | Untitled

Mina Nouri

110 × 85cm

Installation view

bktop