Soheyl Bastami's Sculptures

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

Soheyl Bastami's Sculptures

Soheil (Reza) Bastami

- Solo Show

14 days to the ending

26 Nov - 12 Dec, 2021

Soheyl Bastami's Sculptures

This is Bastami’s exhibition for the first time in Toronto.

bktop